lördag, februari 28, 2009

 

Konspirationsteori

Socialdemokraternas nye partisekreterare heter Ibrahim Baylan och är av turkisk börd. Utan att vilja skapa missaktning för invandrare kallar jag Ibrahim Baylan för svartskalle.

Varför vill fru Sahlin ha en "svartskalle" som partisekreterare?

Jag tror att det finns framförallt två skäl. En av de få grupper inom vilken socialdemokraterna har gjort stora framsteg i opinionen sedan 2006 är bland invandrare. Denna trend vill fru Sahlin gärna förstärka.

Den andra trenden hon vill förstärka kan rent av vara att hon vill se fler Sverigedemokrater av det skälet att om herr Reinfeldts ambitioner att bilda ytterligare en regering 2010 faller på grund av Sverigedemokraterna och fru Sahlin befinner sig i samma belägenhet av samma skäl, så räknar fru Sahlin med att kunna bryta sönder den borgerliga alliansens goda sammanhållning.

Att man inte kan utesluta att fru Sahlin av nyss nämnda skäl försöker ge Sverigedemokraterna en hjälpande hand kan vara ett tecken på desperation från fru Sahlins sida. Skulle taktiken lyckas får den borgerliga alliansen varken inkludera Sverigedemokraterna eller släppa de så hett åtrådda mittenpartierna till att malas sönder av Socialdemokratin.

En samarbete över blockgränserna måste vara ett samarbete endast mellan Socialdemokraterna och Moderaterna så att mittenpartierna kan växa sig starka genom att kritisera regeringen under perioden 2010 till 2014.

Comments:
lasa hela bloggen, ganska bra
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?