tisdag, februari 24, 2009

 

Korståg mot obildning

Så här säger herr Hökmark när han bjuder in till "a crusade against protectionism".

"Because less imports always leads to less exports for all of us."

Om herr Hökmark hade gjort sig besväret att läsa de liberala klassikerna hade han vetat att den merkantilistiska uppfattningen att export skapar välstånd i landet som exporterar är just den som de liberala klassikerna vehement förkastar.

Exporterar gör man för att kunna importera och ingenting annat. Därför är inte amerikansk protektionism något hot alls mot svenskt välstånd. Det är ett hot mot amerikanskt välstånd. EU:s protektionism är inget hot mot oss därför att det riskerar medföra sanktioner mot vår export utan av det enkla skälet att skyddstullar medför högre konsumentpriser och sämre varuutbud.

Snälla, finns det ingen som läser min blogg och samtidigt känner herr Hökmark och som skulle vilja vara så snäll att inviga herr Hökmark i grundläggande liberal handelsteori?

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?