tisdag, februari 10, 2009

 

Lettland och EU

Jag ställde häromdagen en fråga till en viss Jörgen Johansson. Jörgen Johansson är Dagens Nyheters korrespondent i Lettland. Frågan gällde huruvida han upplevde att den ekonomiska krisen gjort letterna mer eller mindre vänligt sinnade till EU.

Han svarade dels att det är sant att Lettlands ryssar på det hela taget är mindre vänligt sinnade till EU, vilket är ett grovt understatement.

Dels svarade han att han tror krisen gjort letterna mera vänligt sinnade till EU av det skälet att EU, till skillnad från Lettland, anses ha pengar. Jag ställer mig mycket tveksam till att krisen gjort letterna mera EU-vänliga och har faktiskt aldrig träffat varken en enda lett eller lettlandsryss som vill byta lats mot euro, men har träffat massor som anser att det var ett misstag att gå med i EU och till och med letter som anser att landet borde lämna EU. Så tycker de flesta lettlandsryssar.

Givetvis får man inte sällan just de svar man vill ha, eftersom man dels ställer frågor på ett visst sätt, alternativt att människor svarar undvikande eller ger de svar de tror att frågeställaren vill ha därför att de egentligen inte vill diskutera politik. Hursomhelst kan det inte vara en slump att jag trots ett flertal besök i Lettland hitills aldrig träffat en enda övertygad EU-vän. Jag är övertygad om att något kommer att hända i Lettland och att den ekonomiska krisen påskyndar processen.

Läs mer på följande länk.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3622&a=882141

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?