måndag, februari 02, 2009

 

Mac-roekonomi februari 2009

Priset på en Big Mac i några olika länder:

Storbritannien: £2,09
Tyskland: €3,19
USA: $3,57
Irland: €3,90
Finland: €3,95
Danmark: 29,50 dkr.
Sverige: 38,- kr./39,- kr.
Norge: 40,- nkr.

Växlingskurser:
£1= 11,92 kr.
€1= 10,68 kr.
$1= 8,38 kr.
1 dkr.= 1,43 kr.
1 nkr.= 1,20 kr.

Utländska priser i svenska kronor:

Storbritannien: 24,91 kr.
Tyskland: 34,07 kr.
USA: 29,92 kr.
Irland: 41,65 kr.
Finland: 42,19 kr.
Danmark: 42,18 kr.
Norge: 48,- kr.

Utländska priser i procent av de svenska:

Storbritannien: 64,7 %
Tyskland: 88,5 %
USA: 77,7 %
Irland: 108,2 %
Finland: 109,6 %
Danmark: 109,6 %
Norge: 124,7 %

Priset på ett uns guld: 7658,60 kr.

Sedan december månad har priset höjts på Irland, medan i de övriga länderna priserna förblivit på samma nivå. Intressant att notera är att Finland och Danmark befinner sig nära nog i "macqvilibrium".

Svenska kronan har också försvagats, vilket jag faktiskt anser vara bra eftersom den tidigare starkt övervärderade kronan troligen har varit mycket skadlig för sysselsättningen i Sverige. Riksbanken borde försöka se till att kronan försvagas ytterligare, utan att för den saken låta den inhemska inflationen löpa amok.

Exakt hur detta låter sig göras har jag dock ingen bestämd mening om. Ett förslag är dock att Riksbanken snarast höjer styrräntorna så påtagligt att den så kallade marknaden blir helt säker på att Riksbanken tvingas sänka styrräntorna på samma sätt som efter höjningen i september 2008.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?