lördag, februari 28, 2009

 

Priset på en Big Mac i några länder

En bekant skickade just ett e-postmeddelande till mig i vilket han ställde frågor angående priset på en Big Mac räknat i kronor i några länder. För att fler skall få del av uppgifterna lägger jag ut dem på "nätet".

Håll till godo.

USA: 32,22 kronor
Japan: 25,90 kronor
Thailand: 15,51 kronor
Schweiz: 50,13 kronor
Chile: 23,26 kronor
Brasilien: 28,71 kronor
Hong Kong: 15,48 kronor

Jag menar att det bästa sättet att förklara prisdifferenserna är att säga att växlingskurser framför allt är kapitaliserad inflation. Denna förklaringsmodell förklarar dock inte allt, men en hel del förklarar den. Framför allt förklarar den det skyhöga schweiziska priset, men eftersom Japan på goda grunder kan tros om att hålla en fortsatt låg inflation och yen är gravt undervärderad gentemot schweizerfranc och tydligt mot dollarn, så är yen ett säkrare kort än schweizerfranc.

Däremot kan vi kasta Samuelson-Balassa i sophinken, eftersom denna modell implicerar att Hong Kong skulle ha haft låg ekonomisk tillväxt! Tvärsom är det faktiskt så att, givet fasta växlingskurser, lägre korrekt uppmätt inflation indikerar högre ekonomisk tillväxt. That's it.

Samtidigt utgår min växlingskursteori från att fasta växlingskurser alternativt monetär union och fria kapitalflöden skulle vara tillräckliga för att utplåna alla större prisskillnader på Big Mac över hela jordklotet. Detta är emellertid ett axiom och att framarbeta en modell som förklarar varför det är så är ett ännu icke avslutat arbete. Det handlar dock om att jämviktsräntan är olika hög i olika delar av en monetär union samtidigt som marknadsräntan är mera enhetlig. Detta skapar inflationsdifferenser och slutdestinationen är någotsånär enhetliga priser på varor och tjänster med lågt importinnehåll.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?