fredag, februari 13, 2009

 

Pseudomarknad

Idag står i Svenska Dagbladet att läsa om att regeringen planerar att "avreglera" tågtrafiken genom att släppa in fler aktörer än SJ i järnvägarna. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/resor/nyheter/artikel_2466403.svd

Jag tror i likhet med Ulf Adelsohn att regeringen inte riktigt vet vad den gör då den planerar för "konkurrens" i tågtrafiken. Vad det handlar om är att man försöker skapa "konkurrens" där konkurrens är onaturligt. Resultatet kommer endast att bli en utökad byråkrati.

På en verkligt fri marknad ägs järnvägarna av privata aktörer och de förfogar givetvis över dessa järnvägar i syfte att maximera intäkterna. Så är det exempelvis i Schweiz där det finns många järnvägar i privat ägo.

Jag har aldrig hört talas om att de schweiziska järnvägarnas ägare upplåter sin järnvägar för denna typ av konstlade konkurrens. Ville regeringen åstadkomma en verkligt fri marknad på järnvägsområdet borde man istället sälja banverket till högstbjudande och inte förpliktiga det privatiserade banverket till någonting annat än möjligen att maximera de nya aktieägarnas vinster.

Nu skapar man istället en pseudomarknad som måste kontrolleras av en myndighet vars syfte är att skapa "konkurrensneutralitet" inom järnvägstrafiken. Detta är givetvis omöjligt och riskerar förlöjliga den verkliga nyliberalismen. Regeringens förslag hör hemma i papperskorgen, men en utförsäljning av banverket borde stå högt på agendan för en verkligt marknadsliberal regering.

Comments:
Fast nu är ju inte regeringen intresserade av någon ideologi överhuvudtaget, vare sig det är marknadsliberalism eller något annat. Man försöker bara undvika alla former av investeringar i infrastruktur.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?