söndag, februari 08, 2009

 

Sanning eller dikt?

Idag står i Dagens Nyheter att läsa om en man som påstår eller tror sig ha varit jagad av vargar, men lyckats undkomma genom att sätta sig i säkerhet i sin bil. Läs mer på följande länk.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=881805

Jag menar att det enklaste sättet att bedöma trovärdigheten i mannens berättelse rimligen måste vara uppgiften om hur långt ifrån sin bil mannen befann sig när det påstådda vargangreppet började. Han uppger att vargarna tagit upp jakten på honom vid en punkt då de befann sig cirka 400 meter från honom och att då han lyckades sätta sig i säkerhet vargarna befann sig cirka 200 meter från honom.

Befann sig mannen en kilometer från sin bil när vargangreppet började är berättelsen uppenbart orimlig, men befann sig mannen nära bilen kan det utifrån vad mannen uppgett inte uteslutas att han verkligen blev föremål för ett vargangrepp.

Vad gäller vargens farlighet för människan råder faktiskt en ganska stor konsensus bland seriösa forskare. Så här ser denna konsensus ut. Varg som lever i närheten av mänsklig civilisation och vant sig vid människor är betydligt farligare för människan än varg som lever helt isolerad från människan. Vidare är människan inget förstahandsbyte. Det vill säga; endast i brist på andra bytesdjur ger sig vargen på människor och då i först hand unga flickor och äldre damer.

Av detta kan man sluta sig till att risken för att en varg skall attackera en människa i Sverige är liten. Däremot kan man inte utesluta vargangrepp riktade mot människor. Huruvida mannen verkligen blev angripen av varg vågar jag inte ha någon mening om, men jag tror inte att mannen ljugit ihop historien i syfte att provocera fram "varghat".

Den mest intressanta detaljen, nämligen den om hur långt ifrån sin bil mannen i utgångsläget befann sig, finns det ingen uppgift om. Därför saknas möjlighet för tidningsläsarna att bedöma graden av sannolikhet i berättelsen. Det förhållandet att vargarna sprungit i samma riktning som mannen talar starkt emot att vargarna blev skrämda.

Comments:
Tack för ett ovanligt sansat inlägg om det känsliga ämne som vargens farlighet eller icke farlighet har blivit.

Efter att ha haft en hel del med vargar att göra de senaste tjugo åren, och mestadels under den tiden bott inom vargens svenska kärnområde så vill jag nog påstå att det går aldrig att med logikens hjälp lista ut vad en varg kommer att företa sig eller inte företa sig.

Normalt sett anfaller de inte människor så vanligtvis är de inte farliga. Men det finns absolut ingen garanti för att de inte helt plötsligt går emot det "vanliga" och anfaller. Alla vargar är heller inte skygga utan en del är lagda åt det mer nyfikna hållet, och själv skulle jag aldrig närma mig en grupp oskygga vilda vargar utan vapen att försvara mig med.

Den 22-åriga studenten Kenton Carnegie dödades t.ex. av en grupp vargar i den kanadensiska provinsen Saskachewan 2005.
http://webnews.textalk.com/se/article.php?id=249566&context=60321

Det viktigaste att tänka på är alltså: Tro aldrig att du vet eller kan räkna ut hur en vild varg reagerar i en viss sitution, för det kan du inte.

Men som sagt dtt huvudinlägg i frågan är ovanligt sansat och insiktsfullt.
 
Vargens nyfikenhet är själva förutsättningen för att man ur vargen lyckats avla fram tamhunden.

Alltså bevisar tamhunden att vargkramarna har fel.

Man måste dock uttrycka sig försiktigt och ta det säkra före det osäkra när man ger sig in i en politiserad och infekterad debatt. Ingen kan rimligen hävda att jag är onyanserad varghatare.

Jag är vargrealist.
 
"då i först hand unga flickor och äldre damer." menar du att vargarna kollar kön på offret? :P Jag tror då att de lika gärna skulle anfalla en liten söt unge av manligt kön...
 
Läs mer om vargen.

http://www.locomail.com/vargen/wolf.pdf
 
Flavian skrev: "Jag är vargrealist"

Samma här. Fanatism, åt vilket håll det än må vara, leder ingen vart.
 
Här är en intressant nyhet om en varg som angripit och dödat en pojke.

http://www.jagareforbundet.se/news/pojke_dodades_av_var.asp

Om man förnekar judeutrotningen blir man med rätta betecknad som galning, men förnekar man fakta om vargen får man jobb på länsstyrelsen.
 
vargen anfaller inte beroende på offrets kön! jag har nog läst mer om vargen än du har. din länk är mycket god läsning, men alla med någelunda framgångsrika resonemang kan inse att vargen väljer offer utifrån andra preferenser....
 
Att kvinnor/flickor inte ingjuter lika stor respekt i vargen som pojkar/män tycker jag verkar rimligt.

Dessutom har vargen i likhet med sin nära släkting hunden utmärkt luktsinne, varför vargen måhända härigenom kan identifiera potentiell offers kön.
 
Jag har läst texten en gång till nu och konstaterar att vargen enligt studien har en tydlig preferens för små flickor.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?