fredag, februari 27, 2009

 

Varför är kronan så stark?

Någon förundras möjligen över ovanstående fråga, men sakförhållandet är faktiskt att kronan alltjämt är övervärderad och att det finns starka skäl att misstänka att kronans värde kommer att fortsätta falla.

Låt oss ta en till på Big Mac-index.

Jag har gjort så att jag räknat om de tyska priserna från d-mark till euro genom att använda omräkningskursen 1,95583 d-mark per euro och sedan avrunda till närmsta obrutna eurocent. Därefter dividerar jag det svenska priset räknat i kronor med det tyska räknat i euro och avrundar till närmsta obrutna öre för att få fram "macqvilibrium" mellan krona och euro.

Så här ser det ut.

1986: 16,50 kr. / 2,17 € = 7,60 kr. per €
1987: Uppgifter saknas
1988: 18,50 kr. / 2,10 € = 8,81 kr. per €
1989: 21,- kr / 2,20 € = 9,55 kr. per €
1990: 24,- kr. / 2,20 € = 10,91 kr. per €
1991: 26,- kr. / 2,20 € = 11,82 kr. per €
1992: 25,50 kr. / 2,30 € = 11,09 kr. per €
1993: 25,50 kr. / 2,35 € = 10,85 kr. per €
1994: 25,50 kr. / 2,35 € = 10,85 kr. per €
1995: 26,- kr. / 2,45 € = 10,61 kr. per €
1996: 26,- kr. / 2,51 € = 10,36 kr. per €
1997: 26,- kr. / 2,51 € = 10,36 kr. per €
1998: 24,- kr. / 2,51 € = 9,56 kr. per €
1999: 24,- kr. / 2,53 € = 9,49 kr. per €
2000: 24,- kr. / 2,53 € = 9,49 kr. per €
2001: 24,- kr. / 2,61 € = 9,20 kr. per €
2002: Uppgifter saknas
2003: 30,- kr. / 2,75 € = 10,91 kr. per €
2004: 30,- kr. / 2,75 € = 10,91 kr. per €
2005: 31,- kr. / 2,75 € = 11,27 kr. per €
2006: 33,- kr. / 2,95 € = 11,19 kr. per €
2007: 33,- kr. / 2,99 € = 11,04 kr. per €
2008: 38,- kr. / 3,19 € = 11,91 kr. per €
2009: 38,50 kr. / 3,19 € = 12,07 kr. per €

Vad man konstatera är att kronkursen nu justeras med hänsyn till inflationsdifferensen. Den viktigaste anledningen till att vi lyckats upprätthålla en gravt övervärderad krona är förmodligen att kronan är mindre likvid än d-mark alternativt euro.

Kronan har vid några tillfällen dock varit korrekt värderad i förhållande till d-marken/euron och visst kan man tänka sig att kronan snart blir präktigt undervärderad och då talar vi alltså om en euro över 12,07 kronor.

Glöm alla dumheter om den "undervärderade" kronan som snart skall vända uppåt. För att man med fog skall kunna tro på starkare krona krävs dels en trovärdig inflationsbekämpning och dels en enligt teorien om köpkraftsparitet undervärderad krona.

Det senare föreligger ännu inte och att kalla en styrränta på en procent för trovärdig inflationsbekämpning är uppenbart befängt.

Comments:
Big Mac-indexet är totalt ointressant för att värdera valutor. Att det finns en massa fattiglappar som serverar snabbmat för en spottstyver gör inte ett lands valuta undervärderad.
 
Om föregående talare hade fördjupat sig i ämnet hade han eller hon inte uttryckt sig så dumt.

Big Mac-index är hyperintressant, eftersom det ger en ytterst precis bild av kostnadsläget i ett visst land.

Så kan man exempelvis fråga sig varför en Big Mac kostar ungefär hälften så mycket i Hong Kong som i Brasilien.

Rimligen borde utbudet av fattiglappar i Brasilien vara minst lika stort som i finansmetroplen Hong Kong.

En låg prisnivå och en trovärdig centralbank gör ett lands valuta mer köpvärd än motsatsen.

Den som läser min blogg regelbundet är inte heller förvånad över kronans värdeminskning eftersom Big Mac index i åratal visat att kronan varit övervärderad.

Jag vågar alltså påstå att föregående talare inte vet han pratar om.
 
För att en valuta skall vara verkligt köpvärd krävs tre ting.

a) En enligt teorien om köpkraftsparitet undervärderad kurs.

b) En trovärdig centralbank som sätter inflationsbekämpningen i första rummet.

c) En flytande växlingskurs.

Således uppfyller inte Hong Kong kriterierna för att ha en köpvärd valuta.

Hong Kongs "centralbank" upprätthåller en fast växlingskurs gentemot US-dollarn punkt slut. Inflationen får bli vad den blir.

Dessutom saknar Hong Kong flytande växlingskurs, vilket i och för sig redan sagts.
 
Generellt sett tycker jag att Big Mac index ar en mycket trevlig idea och skulle helst lata mig overtygas att den ar 100 procent tillforlitlig! Men ligger det inte nagonting i att foretagets overheads, inklusive personalkostnader, paverkar det resulterande varupriset? Det var sa jag forstod din kommentator.
 
Föregående talare kommer in på ett komplicerat område, men jag hoppas kunna publicera något i ämnet inom några dagar. Tillsvidare rekommenderar jag en text från den 12:e september 2007 med följande rubrik.

"Borde inte dollarn stiga?"

Läs den, om än att den blir särskilt intressant för oss som nu sitter med facit i hand.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?