måndag, mars 09, 2009

 

Den estniska deflationen fortsätter

Det kan möjligen vara av intresse att veta att deflationen i Estland fortsätter. Under februari månad föll konsumentprisindex med 3 promille och i januari föll det med 6 promille.

Inflationstakten fortsätter alltså att falla, eftersom inflationstakten under 2008 var positiv.

Eftersom Estland uppfyller samtliga konvergenskriterier för fullt deltagande i den monetära unionen, utom inflationskriteriet, och samma sak gäller Litauen, samtidigt som Litauen fortsätter att ha stigande konsumentpriser, framstår det som uppenbart att Estland blir det första baltiska landet i valutaunionen. Troligen kommer Estland att bli medlem redan nästa år. Med en fallande inflation bortfaller ju det enda kvarstående hindret. Läs mer på följande länk.

http://www.eestipank.info/pub/en/press/Press/pressiteated/pt2009/_03/pt0306?ok=1

Läs mer om inflationen i Litauen på följande länk.

http://www.ekonytt.com/litauens-konsumentpriser-stiger

Intressant att notera är att Litauen har ett aningen lägre Big Mac-pris än Estland, samtidigt som de båda länderna har identiska valutaarrangemang. Således bör enligt mina teorier inflationstakten i Estland vara lägre än i Litauen och så är också fallet.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?