fredag, mars 06, 2009

 

Exkommunikation och epitemi

Idag står i Svenska Dagbladets nätupplaga att läsa om en katolsk biskop som exkommunicerat en nioårig flickas mor samt ett antal läkare som utfört abortoperation på den nioåriga flickan sedan denna våldtagits av hennes styvfar. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_2563129.svd

Jag tycker att hela historien är djupt tragisk och att den pekar på ett problem i katolsk kyrkolära. Enligt katolsk lära är abort en mycket allvarlig synd och ortodoxa kyrkan har samma eller snarare strängare lära på den punkten. En skillnad mellan ortodoxien och katolicismen är dock att inom katolicismen abort medför exkommunikation, medan inom ortodoxien endast läropåståendet att abort inte är synd medför exkommunikation. Däremot medför inom ortodoxien abort epitemi; det vill säga om en ortodox trosbekännare i bikten bekänner en abort föreläggs biktbarnet botgöring och bikten är en förutsättning för syndernas förlåtelse. I princip kan alltså en ortodox kvinna göra hur många aborter som helst utan att bli exkommunicerad, medan däremot den som sprider uppfattningen att abort inte är synd helt klart skall exkommuniceras.

Jag tycker att det är viktigt att skilja synd från irrlära och i detta fall blir detta enligt min mening uppenbart. Vem har gjort sig skyldig till den värsta synden? Rimligen måste det anses att flickans styvfar materiellt sett gjort sig skyldig till den värsta synden. Jag tror inte att jag behöver utveckla varför styvfaderns synd är den värsta.

Det riktigt märkliga i sammanhanget är att styvfadern inte kommer att exkommuniceras, trots att anledningen till att flickan inte exkommuniceras är hennes låga ålder. Det förtjänar dock att påpekas att ytterligare en förutsättning för exkommunikation givetvis är att den gravida samtyckt till aborten. Att så har varit fallet står inte helt klart.

Samtidigt är i princip den ortodoxa kyrkans lära om abort ännu strängare än den katolska, eftersom ortodoxa kyrkan helt villkorslöst förbjuder abort, medan somliga katolska teologer godtar abort under förutsättning att en fortsatt graviditet säkert hade medfört missfall eller dödfödda/dödfött barn samt dessutom den havande kvinnans död och aborten medför att endast fostret/fostren dör.

Eftersom jag delar uppfattningen att abort är en mycket svår synd får det bli min ståndpunkt att styvfadern skapat en ytterst olycklig situation för alla inblandade av det skälet att mänskligt sett endast dödandet av två oskyldiga barn erbjöd en väg ut ur situationen.

En bekant till mig, som är katolik, påpekade att abort medför exkommunikaton latae sententiae, vilket betyder att själva handlingen exkommunicerar och att således exkommunikationen med anledning av utförd abort ej artikuleras. Detta kan tyda på sakfel i tidningsartikeln.

Comments:
Detta har inte så mycket med inlägget att göra men jag tänkte ändå på detta när jag läste inlägget.

Vem är värst att ha som granne om man är starkt troende och har barn, en ateist eller en pedofil? Ateisten skulle kunna predika nånting till ditt barn som gör att detta barn hamnar i helvetet för alltid medan pedofilens skador bara är tillfälliga.

Om jag verkligen trodde på ett liv efter detta så tror jag att jag skulle tycka att ateister och alla människor som lär ut irrläror som leder till helvetet är det största hotet.

/björn
 
Barn bör skyddas från såväl pedofiler som ateister, men strängt taget är nog ateisten värre.

Ateism är en själslig fara, medan sexuella övergrepp endast hotar den psykiska och kroppsliga hälsan.

Å andra sidan har jag ingenting emot ärliga människor som har en felaktig övertygelse, men är redo till en saklig diskussion.

Att ärligt söka sanningen är en dygd till och med om man i detta sökande kommer att förfalla till felaktiga ståndpunkter såsom exempelvis ateism eller Jehovas Vittnen.
 
Hej, syssling!

Vet inte om du redan skrivit om det i något tidigare blogginlägg, men vore trevligt att läsa om du kunde utveckla din syn på ateismen o.dyl.

/J
 
Jag hänvisar till S:t Johannes av Damaskus' genomgång av bland annat ateismen. Den finns på följande länk.

http://www.orthodox.net/fathers/exactidx.html

I psaltaren står det att "dårarna säga i sina hjärtan det finnes ingen Gud".
 
Hopefully today is exciting, very interesting article once to read and hopefully useful for everything

Obat Asma Ampuh
Pengobatan Ampuh Luka Operasi Caesar
Cara Mengobati Liver
Obat Kista Bartholin Ampuh
Pengobatan Atasi Kista Ganglion
Pengobatan Atasi Kejang Demam Pada Anak
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?