måndag, mars 09, 2009

 

God idé

Enligt Svenska Dagbladet vill Kristdemokraterna uppmuntra barnafödande genom att dela ut 10.000 kronor per nyfödd. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2568297.svd

Enligt min uppfattning är detta en lysande idé. Adam Smith menade att till statens uppgifter hör bland annat att subventionera sådant som ligger i samhällets intresse utan att ligga i den enskildes ekonomiska intresse.

Att skaffa barn ligger inte i den enskildes ekonomiska intresse, men det ligger definitivt i samhällets intresse att se till att det föds åtminstone så många barn att befolkningens genomsnittsålder inte ökar. Det senare skulle ju med tiden kunna leda till ett stort överskott av hjälplösa åldringar samtidigt som det skulle saknas unga och starka människor som kan ta hand om dessa hjälplösa åldringar.

Dessutom kan man se detta som ett bra sätt att avhjälpa den ekonomiska krisen. Barn kostar pengar och om folk uppmuntras att skaffa fler barn kommer säkerligen efterfrågan på sådant som har med barn att göra att öka. Dessutom innebär syskon att de barn som föds inte blir alltför bortskämda och övergödda samtidigt som deras sociala kompetens utvecklas i samspelet med syskonen.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?