söndag, mars 01, 2009

 

Guldet är på väg tillbaka

En mycket intressant trend är det förhållandet att guldet håller på att återta sin naturliga roll som den finansiella världens nav. Läs gärna The Daily Telegraphs speciella guldsida.

http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/investing/gold/

Läser man Telepgraphs artiklar om guldinvesteringar ser man en tydlig trend och den är att guld och guldderivat alltmer håller på att få rollen av en parallell och helt oberoende, apolitisk valuta. Med tanke på hur snabbt guldpriset har stigit i termer av US-dollar under de senaste åren är det också uppenbart att guldets likviditet blir allt större liksom att det är känt att kostnaderna för att handla med guld har fallit drastiskt.

Tro nu inte att jag försöker säga att vi inom några år kommer att få se guldmynt i kassorna på ICA. Detta är helt uteslutet, men i alla större och mera väl diversifierade portföljer kommer det att finnas guldderivat och med tiden kommer man troligen att kunna köpa så kallat värdepapperiserat guld redan för små summor och dessutom helt avgiftsfritt givet att man är beredd att acceptera en viss kreditrisk. Därför är det fullt tänkbart att avgiftsfria konton denominerade i guld med därtill anslutna bankkort kommer att kunna användas som betalning på ICA innan detta århundrade har gått till sin ända.

Det största hindret är kapitalbeskattningen, eftersom denna beskattar inflationsvinster eller vinster som i verkligheten inte är några vinster. Detta bromsar flödet in i guldsektorn, men alla centralbankers desperata inflationspolitik gynnar flödet in i guldet. Dessutom behöver inte ett fallande guldpris nödvändigtvis indikera att guldets likviditet minskar, eftersom man kan tänka sig en gulddenominerad kreditexpansion.

Jag är säker på att vi nu ser början på en mycket intressant utveckling och i jurisdiktioner utan beskattning av realisationsvinster kommer denna utveckling troligen att gå snabbare. Detta kommer också att bli en lysande och spontan avklädning av all så kallad ekonomisk vetenskap.

Comments:
Guld ar ju en marklig investeringsrekommendation eftersom det inte ger nagon avkastning men som betalningsmedel spelar det faktum val ingen roll, kan jag forestalla mig.
 
Har man väldigt stora mängder guld kan man faktiskt låna ut guld mot ränta. Jag tror dock inte att det finns några så kallade "bullion banks" som tar emot insättningar understigande 32.000 uns.

Ett uns kostar 8.687,42 kronor så det handlar alltså om 277.997.440 kronor för att komma in i den exklusiva klubb där man får ränta på guldet. Varför tror du för övrigt att familjen Rothschild anses vara rika "som troll"? Jag tror att det är därför att de lånar ut guld mot ränta och någon annan business behöver de knappast.

För småsparare som spar tackor och mynt i bankfack blir avkastningen räknat i guld negativ av tre skäl.

För det första måste man betala avgift för bankfacket.

För det andra understiger alltid guldhandlarnas köpkurser deras säljkurser.

Skulle man ända göra en vinst räknat i kronor, är denna i princip skattskyldig om än att man i verkligheten inte behöver göra detta om ens samvete tillåter detta. Investeringsguld är dessutom momsbefriat.

Något billigare investeringsformer är så kallade Gold ETF:s. Den "billigaste" ger en negativ guldränta på 0,525 % per år, men i gengäld äger emittenten endast fordringar denominerade i guld. Det finns alltså en kreditrisk och ingen insättningsgaranti omfattar gulddepositioner. Detta garanterar dock en huvudsakligen sund marknad.

Bland de emittenter som äger tackguld kan det aldrig bli tal om positiv nominell guldränta, men jag tror att det kommer att poppa upp emittenter som erbjuder nollränta på guldet och endast håller guldobligationer som säkerheter.

Då återstår bara reavinstskatten som ju inte går att komma undan då man handlar med värdepapper.

Jag äger inget fysiskt guld, men kan tänka mig att köpa gulddenominerade fordingar så snart dessa ger en nollränta och går att köpa och sälja online.
 
Rättelse:

De minsta depositioner som accepteras av så kallade bullion banks uppgår till 1000 uns; det vill säga 7.094.380,- kronor enligt dagens kurs.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?