lördag, mars 14, 2009

 

Guldets återtåg är verklighet

En övertygelse som växer sig allt starkare hos mig är att guldet håller på att återta sin roll som den finansiella världens nav. Anledningen är främst att det inte finns några verkligt välskötta pappersvalutor, vilket skapat en flykt in i den ädla metallen, samt givetvis att guld är bra pengar och att guld dessutom äger förmågan att fungera som grundval för ett sunt kreditsystem.

Nu lanseras ytterligare en produkt som sannolikt kommer att bidra till att guldets återtåg påskyndas. Läs mer om hur man nu kan komma in i guldmarknaden med hjälp av en mobiltelefon.

http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/investing/gold/4967936/iPhone-users-can-now-jump-on-the-gold-bandwagon.html

Det enda som nu talar emot guldet är det förhållandet att man i de flesta länder tvingas betala realisationsvinstskatt då man återvänder från guldet in i fiatsystemet, men hur rättsläget ser ut i de fall man använder guldet som betalning utan att gå omvägen via fiatsystemet känner jag inte till. Redan idag fakturerar dock många svenska företag sina inrikes företagskunder i euro, utan att euron är lagligt betalningsmedel i Sverige och av det skälet torde inga hinder finnas för fakturering i guld då ju inte heller guld är lagligt betalningsmedel i Sverige.

Ytterligare något som jag tror har framtiden för sig är den japanska fond vars kursnotering följer guldpriset utan att fonden äger så mycket som ett enda gram guld. Istället äger man en portfölj bestående av obligationer med nominellt värde i guld. Gäldenärerna är guldgruvor. Fonden är ingenting annat än just det som av Ludwig von Mises kallades fiduciary media.

Alltsammans pekar faktiskt mot att fiatvalutor kommer att visa sig ha varit en historisk parentes. A global economy needs a global currency, som Paul Volcker lär ha sagt.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?