lördag, mars 28, 2009

 

Hade Gedser-Rostock kanske varit bättre?

En aspekt på bygget av en fast förbindelse mellan Rödby och Puttgarden är det förhållandet att det nu blir ännu mera osannolikt att det någonsin kommer att byggas en fast förbindelse Gedser-Rostock.

En bro Gedser-Rostock hade blivit världens längsta bro och för ett sådant bygge talar att bron trots sin enorma längd inte hade blivit avsevärt dyrare än det nu beslutade brobygget Rödby-Puttgarden. Vattnen där är nämligen betydligt grundare, vilket gjort bron billigare per kilometer. Ytterligare för detta alternativ talar att avståndet mellan Köpenhamn och Berlin, avståndet mellan Köpenhamn och München samt avståndet mellan Köpenhamn och Warsau* hade blivit betydligt kortare via Gedser-Rostock än vad som nu blir fallet.

Mot alternativet Gedser-Rostock talar emellertid att avståndet Köpenhamn-Hamburg hade blivit 65 kilometer längre. Ett annat och mycket starkt argument för alternativet Rödby-Puttgarden är att färjetrafiken Rödby-Puttgarden är tre gånger mer omfattande än färjetrafiken Gedser-Rostock. Det verkar osannolikt att den framtida färjetrafiken Gedser-Rostock kommer att vara så omfattande att man endast på grundval av de bruttointäkter denna genererar utan vidare kommer att kunna dra den slutsatsen att en fast förbindelse Gedser-Rostock kommer att vara lönande och att dessutom förbindelsens Rödby-Puttgarden lönsamhet enligt inga rimliga bedömningar kan vändas till förlust av en fast förbindelse Gedser-Rostock. Detta verkar osannolikt. Ett sätt att skapa sig en bättre bild av läget vore för de danska myndigheterna att bygga en motorvägsförbindelse Köpenhamn-Gedser, eftersom en sådan skulle göra rutten Köpenhamn-Gedser lika bekväm som rutten Köpenhamn-Rödby.

Jag skulle alltså bli mycket förvånad om det någonsin kommer att byggas någon fast förbindelse Gedser-Rostock, om än att detta stämmer mig något sorgsen. Ett sådant enormt bygge hade ju varit en otrolig upplevelse av få beskåda.

En första förutsättning för bygget av en fast förbindelse Gedser-Rostock är förmodligen att färjetrafiken Gedser-Rostock expanderar starkt och att därutöver trafiken Rödby-Puttgarden också expanderar. Är detta realistiskt? Min gissning är att trafiken Gedser-Rostock inte kommer lida någon större skada av den fasta förbindelsen Rödby-Puttgarden. Att åka färja kan ju vara trevlig avkoppling och är man på väg till München spar man in 160 kilometer körsträcka. Därför kanske det trots allt finns en liten möjlighet att det till slut blir två broar.

Läs mer om den planerade fasta förbindelsen Rödby-Puttgarden på denna länk.

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_2650831.svd

Läs mer om den tänkta fasta förbindelsen Gedser-Rostock på denna länk.

http://da.wikipedia.org/wiki/Gedser-Rostock-forbindelsen

*Den svenska exonymen för Polens huvudstad

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?