fredag, mars 27, 2009

 

Heja Nigel!

Jag vet att många tror att det inte kan hända och kanske har de rätt. Jag tänker på möjligheten att Storbritannien en vacker dag inom en inte alltför avlägsen framtid kan komma att lämna EU. De som inte tror att det kommer att hända har inte rätt därför att Storbritannien skulle lida skada av att lämna EU. Det skulle givetvis inte vara fallet. Schweiz och Norge mår alldeles utmärkt utanför EU och givetvis skulle samma sak gälla Storbritannien.

Om Storbritannien inte lämnar EU kommer det inte heller att vara därför att britterna vill tillhöra EU. Enligt många opinionsundersökningar anser numera en majoritet av britterna att landet borde lämna EU.

Får man inte ändan av vagnen beror det på rädslan för det okända, men lyckligtvis tror jag att ledaren för United Kingdom Independence Party, Mr. Nigel Farage, håller på att lyckas med att punktera den tidigare härskande uppfattningen att man inte klarar sig utanför EU. Jag är en stor beundrare av Mr. Farage och anser faktiskt att han dessutom är en stor europé därför att Europa handlar om en civilisation som växt fram i en miljö kännetecknad av existensen av ett otal stater och att just denna pluralism är en av de viktigare orsakerna till den europeiska blomstringen.

Lyssna på denna intervju med Mr. Farage och lägg märke till hur skicklig han är i sak, hur otroligt verbal han är och att han dessutom på ett skickligt sätt undviker de mera komplicerade aspekterna av Norges förhållande till EU. Norge är inte ovillkorligen skyldigt att implementera EU-direktiv, vilket ofta sägs. Däremot är det under alla förhållanden sant att ett land som vill exportera något till ett annat blir tvunget att i någon mån anpassa sig till de lagar som gäller i landet som skall köpa varorna. Här kommer videolänken.

http://www.youtube.com/watch?v=_Xz7S8eeFu4

Comments:
Buy real facebook post likes
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?