fredag, mars 13, 2009

 

Känner ni stanken från Enskilda Banken?

Om turerna kring Skandinaviska Enskilda Banken, dess nyemission, slopade utdelning samt fantasilöner till en inkompetent ledning läser ni mer på följande länk.

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_2588353.svd

Givetvis stinker alltsammans. Icke desto mindre finns det många medskyldiga till detta elände och i egenskap av ägare av 1,1784 aktie i SEB hör också jag till de medskyldiga.

Icke desto mindre vill jag peka på att det finns verkliga möjligheter för allmänheten att tillfoga SEB ekonomisk skada. Hur gör man?

Har man konto hos SEB öppnar man istället konto hos någon annan bank och sätter in sina pengar där. Den för tillfället mest välskötta svenska banken är enligt min mening Handelsbanken.

Är man låntagare hos SEB tar man upp ett banklån hos en annan bank och amorterar omedelbart hela sin skuld till SEB. På det viset förlorar SEB ränteintäkter.

Är man aktieägare säljer man sina aktier i SEB och köper i stället aktier i exempelvis Handelsbanken. Handelsbanken betalar utdelning och någon risk för fallissemang finns helt uppenbart inte.

Vill man kvarstå som aktieägare bör man åtminstone inte delta i nyemissionen utan säljer endast sina teckningsrätter och investerar behållningen i en mera trovärdig bank eller något industriföretag man bedömer som stabilt och lönande.

Jag tänker emellertid inte sälja min aktie i SEB och av det skälet får jag anses medskyldig till vad som händer. Jag kommer dessutom att via aktieinvest återinvestera de medel försäljningen av teckningsrätterna kommer att inbringa i denna eländiga bank. Vad jag vill säga är dock att en bank utan kunder och aktieägare inte kan leva vidare och att det således ligger i allmänhetens makt att göra SEB:s saga all.

Jag drar mitt lilla strå till stacken genom att inte skjuta till ett enda öre i nyemissionen och genom att inte vara kund hos SEB.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?