söndag, mars 08, 2009

 

Mac-roekonomi mars 2009

Priset på en Big Mac i några olika länder:

Storbritannien: £2,09
Tyskland: €3,19
USA: $3,54
Irland: €3,90
Finland: €3,95
Danmark: 29,50 dkr.
Sverige: 38,- kr./39,- kr.
Norge: 40,- nkr.

Växlingskurser:

£1= 12,94 kr.
€1= 11,62 kr.
$1= 9,18 kr.
1 dkr.= 1,56 kr.
1 nkr.= 1,30 kr.

Utländska priser i svenska kronor:

Storbritannien: 27,04 kr.
Tyskland: 37,07 kr.
USA: 32,50 kr.
Irland: 45,32 kr.
Finland: 45,90 kr.
Danmark: 46,02 kr.
Norge: 52,- kr.

Utländska priser i procent av de svenska:

Storbritannien: 70,2 %
Tyskland: 96,3 %
USA: 84,4 %
Irland: 117,7 %
Finland: 119,2 %
Danmark: 119,5 %
Norge: 135,1 %

Priset på ett uns guld: 8.628,70 kr.

Idag tänker jag inte skriva någon längre kommentar till den något försenade macroekonomiska rapporten. Alla intresserade kan lämpligen läsa texten med rubriken komplikationsfaktorerna.

Det är dock intressant att notera att en tysk Big Mac, trots kronans störtdykning, fortfarande är billigare än en svensk. En annan sak av intresse är att den enorma skillnaden i Big Mac-index mellan Irland och Storbritannien, vilka är nära sammanflätade genom handel, sannolikt kommer att utlösa en priskorrigering nedåt på Irland.

Som nästan alltid ger verkligheten noggrant observerad anledning till förundran.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?