tisdag, mars 24, 2009

 

Om 30 år

Jag läste just att Riksgälden i går den 23 mars 2009 lyckats hitta köpare till obligationer med förfallodag om 30 år. Räntan är 3,75% per år, men eftersom obligationerna inte är så kallade nollkupongare kan man inte dra slutsatsen att man kan få 3,75% ränta på ränta.

Istället erhåller man varje år den 23 mars 3,75% ränta på obligationens nominella värde, men eftersom man inte vet till vilken ränta man kan återinvestera den årliga räntan kan man inte räkna ut vad som blir räntan på räntan.

Om emellertid en så kallad nollkupongare hade emitterats och syftet hade varit att uppbringa 10.000,- kronor för omedelbar betalning och den årliga räntan hade varit 3,75% hade detta betytt att cirka 30.175,- kronor hade behövt förfalla till betalning onsdagen den 23 mars 2039.

Idag den 24 mars 2009 kostar en Big Mac 39,- kronor och en liter 95-oktanig bensin 11,14 kronor. Igår den 23 mars, då obligationen emitterades, kostade ett kilogram guld 243.542,- kronor om jag har räknat rätt. Samma dag var min aktieportfölj värd 56.293,- kronor, men hade kostat mig 59.046,- kronor i inköp.

Jag tänkte återvända till detta ämne den 23 mars 2039 under förutsättning att jag då lever och världen fortfarande äger bestånd. På 30 års sikt tror jag att tillfälliga svängningar tar ut varandra och att trender blir tydliga. Vi får se vad som händer.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?