tisdag, mars 24, 2009

 

Senaste dumt från EU

Låt mig först klargöra att jag är en stor vän av den svenske bonden. I likhet med alla andra människor är jag av bondesläkt och i mitt fall behöver man inte gå särskilt många generationer bakåt för att alla anfäder skall vara bönder.

Samtidigt är jag en övertygad anhängare av frihandel och ser faktiskt ingen motsättning mellan att vara bonde- och frihandelsvän. Jordbrukssubventioner stegrar endast priset på odlingsbar mark och ger därför inte ens jordbrukaren någon vinst bortsett från eventuell vinst i egenskap av jordägare. Med tiden byter emellertid praktiskt taget all jord ägare genom köp och på det viset tvingas köpare av jord betala för jordbrukssubventionerna.

Samtidigt menar jag att det kan finnas behov av visst stöd när man fasar ut prisregleringar på jordbruksvaror. Man skall inte kasta ut barnet med badvattnet och en alltför hastigt genomförd avreglering av jordbruket kan ge olyckliga sociala konsekvenser för bönderna samt skada hela samhället genom minskad produktion. Ett annat problem är att systemet med flytande växlingskurser och de därav följande våldsamma och onaturliga svängningarna i priserna på världsmarknaden rent av kan rättfärdiga skyddstullar till dess att guldet remonetiserats och hela världen återgått till guldmyntfot och ett verkligt internationellt valutasystem.

Icke desto mindre är det fullständigt horribelt att EU nu vill öka exportstödet för mjölk samt dessutom skjuta avskaffandet av produktionskvoterna ytterligare på framtiden. Jag menar att det måste anses vara ett minimikrav för att kunna acceptera fortsatt medlemskap i EU att EU åtminstone avskaffar produktionskvoterna för olika jordbruksprodukter samt att EU avskaffar systemet med interventionspriser. Orimligt starka inkomstförluster för bönderna kan avhjälpas medelst inkomststöd.

Så länge EU inte har slopat systemet med produktionskvoter för jordbruksprodukter samt systemet med prisintervention anser jag att Sverige bör lämna EU. Den dag detta förändrats till det bättre är jag beredd att ompröva min ståndpunkt. Läs mer om EU:s stolligheter på jordbruksområdet på följande länk.

http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3FMobious%3DY%26ArticleID%3D2009%255C03%255C24%255C330143%26SectionID%3DEttan%26menusection%3DStartsidan%3BHuvudnyheter

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?