onsdag, mars 18, 2009

 

t$unamin

Idag skall jag försöka ge mig in på något som enligt all erfarenhet riskerar leda fel. Jag skall göra en ekonomisk prognos.

Jag är övertygad om att vad som håller på att hända är att den amerikanska centralbanken riskerar skapa en mycket hög och svårhanterlig inflation. Denna prognos är måhända inte särskilt vågad med tanke på den aggressiva amerikanska inflationspolitiken, men jag menar att det finns några fakta som glömts i den allmänna debatten.

Det första är att USA inte lider av någon brist på dollar. Tillgången på dollar bör snarast beskrivas som överriklig och enligt de senaste uppgifterna steg de amerikanska konsumentpriserna 4 promille under februari månad 2009. Detta motsvarar en årlig inflationstakt på över 4,8%.

Att inflationstakten i årstakt utfaller lågt beror faktiskt på att inflationstakten föregående år var ännu högre. Således faller en ännu högre månadssiffra bort när man beräknar inflationstakten i årstakt vilket skapar en illusion av låg inflation.

Samtidigt har dollarn stärkts såväl gentemot euron som mot guldet, trots att macflationsdifferensen mellan euroland och USA talar för att euron borde ha stärkts aningen gentemot dollarn. Jag tror att detta har en enkel förklaring. Man befarar att förr eller senare den ultrainflationära amerikanska penningpolitiken inte låter sig döljas. När det väl gått upp för flertalet att USA i själva verket är inne i en period av explosiv inflation kommer den amerikanska centralbanken att tvingas höja styrräntorna och vad som har skett är att denna penningpolitiska skärpning redan har kapitaliserats i en lägre eurokurs samt ett lägre guldpris. Guldet har räknat i dollar sedan den 18 mars 2008 fallit cirka 11% och euron har blivit cirka 18 % billigare räknat i dollar. Justerar man för macflationen har euron till och med fallit 19% och guldet 15%.

Därför kommer inom de närmsta åren sannolikt guldpriset att åka i höjden och den amerikanska inflationen likaså. Vad vi nu ser är en väntan på den stora inflationen. Däremot är det inte osannolikt att en dramatiskt lägre real dollarkurs kan sätta fart på den amerikanska konjunkturen. Den amerikanska centralbankens stora misstag är att den tror att krisen beror på en alltför låg inflation, medan det i verkligheten är den ovanligt höga reala dollarkursen som tynger den amerikanska ekonomin.

Ytterligare en intressant faktor att ta hänsyn till är att en amerikansk inflation med säkerhet leder till ett högre guldpris räknat i dollar och att euron knappast kommer att "orka" hålla jämna steg med guldet när väl guldpriset börjar stiga ordentligt. En så kraftig revalvering av euron skulle nämligen ödelägga den europeiska konjunkturen fullständigt. Jag tror därför att den kommande inflationen kommer att stärka guldets roll i den internationella finansvärlden ytterligare. Var emellertid inte förvånade om guldpriset kommer att falla i morgon. Detta kan bero på att den effekt jag beskriver ännu inte fullt ut materialiserats, men det kan också bero på att alla tror att de inflatoriska signalerna från den amerikanska centralbanken kommer att skapa ett guldrally, varför många som vill sälja guld "passar på" att sälja guld, med den följden att priset i själva verket kommer att falla.

Hursomhelst kommer alltsammans att bli till en t$unami.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?