fredag, maj 15, 2009

 

Antikrist-demokraterna

Idag kan man i Svenska Dagbladet läsa ett debattinlägg författat bland annat av de så kallade kristdemokraternas ledare Göran Hägglund.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2897799.svd

Enligt min mening borde de så kallade kristdemokraterna byta namn till Antikrist-demokraterna. Jag anser nämligen att detta parti är ett särskilt olämpligt val för kristna människor av det skälet att partiet driver en linje som är oförenlig med kristendomen samtidigt som man har mage att åberopa sig av kristendomen. Låt mig visa på några exempel.

Alltså borde partiet byta namn till Antikrist-demokraterna. Min röst får de inte.


Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?