lördag, maj 30, 2009

 

Enkel förklaring

I Svenska Dagbladet står idag att läsa om junilistans sviktande popularitet.

http://www.svd.se/nyheter/politik/euvalet2009/artikel_2978765.svd

Enligt min övertygelse har junilistans sviktande popularitet främst två orsaker. Den ena orsaken är att svenska folkets motstånd mot att införa euron som valuta är i avtagande. Den andra orsaken är att junilistan faktiskt är för Sveriges medlemskap i EU.

Junilistans budskap är helt enkelt svårbegripligt och motsägelsefullt. Junilistan förlöjligar och kritiserar EU och det med rätta. EU:s uppfinningsrikedom i fråga om att hitta på underliga lagar och förordningar om allt och ingenting framstår som svårslagbar. Samtidigt säger junilistan att Sverige under inga omständigheter bör lämna EU.

Dessutom har det nu visat sig att svenska folkets motstånd mot euron håller på att avta och då framstår junilistans motstånd mot euron i kombination med förespråkandet av medlemskapet som en föråldrad och meningslös position.

Var inte förvånade om det utträdesförespråkande brittiska partiet UKIP kommer att göra ett lysande val och junilistan åker ur parlamentet. Junilistan fyller enligt min mening ingen funktion.

Comments:
Junilistan är ju det enda parti i Sverige som är eu-kritiskt och som inte är ett extremparti som V och MP. Däremot säger JL inte att Sverige "inte under några omstndigtheter får lämna EU". Man säger att Sveriges folk att röstat för EU, och det bör respekteras, och att ett försvagat EU som samarbetar inom miljö och några frågor kan vara bra. VI behöver någon form av sammanhållande kraft, vilket främjar demokratin, men ett Förenda Europa behöver vi knappast.
 
Ja, det klart att svenska folkets i 1994 års uttryckta vilja bör respekteras till dess en ny folkomröstning hållits och Sveriges folk gjort ett bättre val.

Dock var detta val manipulerat genom att man lurade bland andra bönderna att rösta för svenskt medlemskap. Dessutom är det långt ifrån säkert att inte valfusk förekom. Idag förstår inte folk vilket misstag det var att gå med i EU, eftersom de flesta glömt alla de försämringar som ganska omedelbart följde av anslutningen till EU. Det mesta blev påtagligt dyrare genom att EU:s protektionism och mera omfattande jordbruksreglering infördes i Sverige.

Junilistan är dock ett fegt och dåligt alternativ som tidigare leddes av Nils Lundgren. Det kan nämnas att Nordbanken var konkursmässigt efter hans tid i banken...........

Nils Lundgren har dessutom troligen alltid varit för medlemskapet och detta i likhet med de flesta inom den tidigare ledande gruppen.

Nils Lundgren är framförallt inflationist och tror att det främsta problemen med en valutaunion är att man inte får tillräckligt volatila reala växlingskurser samt att ECB inte inflaterar valutan tillräckligt och Nils Lundgren tycks knappast kunna föreställa sig överdoser av inflation, eftersom han år 2005 förespråkade en mera inflationistisk penningpolitik än den ultrainflationära politik som då bedrevs av Riksbanken och som idag gett oss en konjunkturell baksmälla.

Karln är totalt inkompetent.

Sören Wibe är gammal EU-motståndare och det är bra, men han är också inflationist och dessutom mera uttalad socialist än gråsossen Lundgren.

Om man vill ha ett "EU light", vilket jag vill, bör man eftersträva utträde utan utträde ur EES. Denna lösning fungerar utmärkt för Norge.

Junilistans budskap är förvirrat, men om junilistan blir utan representation kan detta leda till att junilistan tvingas tänka om i fråga om medlemskapet och i så fall kan det hela bli till en lyckad rekonstruktion.

För att detta skall lyckas är det dock nödvändigt att junilistan ej får någon representation i Bryssel denna rundan. Dessutom kommer vi utträdesförespråkare få draghjälp NÄR Storbritannien drar sig ur.

Detta är en tidsfråga; tro mig!
 
An almost hysterical antagonism toward the gold standard is one issue which unites statists of all persuasions.
 
Säg "Ja till EFTA!".
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?