lördag, maj 16, 2009

 

Enkel lösning på problemet

I Svenska Dagbladet står idag att läsa en debattartikel skriven av en ekonom som befarar att den nuvarande ultrainflationära penningpolitiken riskerar skapa nya bubblor och ett nytt kaos. Läs artikeln på följande länk.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2904251.svd

Visst är det riskabelt att bedriva inflationspolitik, men dessvärre tror jag att det finns en naturlig tendens hos alla centralbanker att vilja bedriva inflationspolitik. Människan har ju en tendens att föredra mera framför mindre och omsatt i penningpolitik betyder detta inflation. Inflationens mest underskattade skadeverkning är att den medför högre realräntor, eftersom långivare tenderar att vilja överkompensera sig för inflationen. Inflation är således förkastligt.

Det finns dock en enkel lösning på problemet.

Befria privatpersoners försäljning av så kallat investeringsguld från realisationsvinstbeskattning. Redan idag är handel med investeringsguld befriat från moms.

I gengäld görs realisationsförluster vid försäljning av investeringsguld icke avdragsgilla. Ur statsfinansiell synvinkel vore en sådan reform bagatellartad, eftersom knappast någon deklarerar vinster vid försäljning av investeringsguld samt att en av huvudpoängerna med att köpa och sälja investeringsguld är att handeln är anonym och därför i praktiken skattefri. Man kan till och med tänka sig att slopandet av möjligheten till förlustavdrag vid försäljning av investeringsguld skulle inbringa mera än slopandet av realisationsvinstbeskattningen skulle kosta statskassan.

För Sveriges ekonomi vore dock reformen ytterst värdefull, eftersom den, genom att göra guldmarknaden "vit", sannolikt skulle medföra att guld skulle lånas ut mot ränta. Således skulle tillgången på kredit öka genom reformen. Redan idag kan man låna ut guld mot ränta i London och något annat hinder mot detta än realisationstvinstbeskattningen finns inte i svensk rätt.

Genomförs bara denna enkla reform är jag säker på att vi sakta men säkert skulle byta ut vårt defekta penningsystem mot ett byggt på en solid och verklig grund och att de största vinnarna på en sådan reform vore de som efterfrågade kredit och kunde erbjuda fullgoda säkerheter.

Allt handlar om att ge Riksbanken en fullvärdig konkurrent.

Comments:
Jag tror man maste fraga sig varfor samtliga regeringar verkar sa rorande overens om att mattlig inflation ar av godo - aven om tio tusen flugor kanske inte har ratt ar det viktigt att fraga varfor de ater skit. Tror du att guld kan tillgodose de behov i ekonomin som mattlig inflation fyller?
 
Den måttliga inflationen fyller inget annat syfte än att tillräckligt många tror att den fyller ett syfte.

Indirekt bidrar den dock till att all världens valutasystem löses upp i tomma intet och att guldet återfår sin naturliga roll som världsekonomiens räkneenhet och nav.

Och det är ju faktiskt bra.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?