fredag, maj 15, 2009

 

Feltänkt

Jag har vid ett tillfälle talat med Handelsbankens råvaruanalytiker Torbjörn Iwarsson. Vi talade om guldpriset och jag sade bland annat att jag skrivit en text i ämnet på min blogg. Herr Iwarsson sade sig vara intresserad av texten och fick webadressen. Så här säger idag samme Iwarsson till Dagens Industri.

"När det gäller guld är det svårt att veta. Gruvbrytningen av guld minskar. Det brukar innebära att priset stiger. Men investeringsefterfrågan är det som huvudsakligen styr guldpriset just nu, och det är svårt att veta hur investerarna kommer att bete sig de närmaste månaderna."

Det är visserligen inte osant att en minskande guldbrytning tenderar att stegra priset på guld, men om herr Iwarsson hade läst min text i ämnet och dessutom tillgodogjort sig den hade han vetat att en fallande guldbrytning huvudsakligen indikerar att guldpriset för cirka 10 år sedan var så lågt att det medförde ett minskande intresse för att bryta guld.

Vad som nu händer med guldpriset styr alltså framförallt hur mycket guld som kommer att brytas om cirka 10 år. Det som styr guldpriset i nuläget är alltså, som Iwarsson riktigt säger, investernas intresse och rent av nycker. Samtidigt skall man komma ihåg att det knappast finns något som har en mera positiv inverkan på guldpriset än förväntningar om en framtida dollarinflation, varför alltså guldets dagsnotering framför allt är en marknad som så att säga tar tempen på de amerikanska inflationsförväntningarna.

Guldmarknaden är den avgjort mest komplexa och fascinerande av alla marknader, eftersom guld är såväl en handelsvara som en finansiell tillgång. Denna kombination av egenskaper gör guldmarknaden nästan helt unik.

Sammantaget tror jag att dock att guldpriset inom de närmsta tre månaderna kommer att stiga just av det skälet att risken för en amerikansk inflation kommer att bedömas som större. Däremot har den nuvarande guldbrytningens volym en minimal inverkan på dagens guldpris, vilket hänger samman med att det finns en marknad för skulder med nominellt värde i guld samt att mängden nybrutet guld ur alla perspektiv är minimal i jämförelse med mängden redan brutet guld.

Herr Iwarsson har alltså i den meningen rätt att det framförallt är ett oförutsägbart investerarkollektiv som styr guldets dagsnotering, men han har fel då han tillskriver den begränsade guldbrytningen större betydelse.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?