fredag, maj 15, 2009

 

Kan vara mer

I Svenska Dagbladet står idag att läsa att piratpartiet av en opinionsundersökning att döma ser ut att kunna komma in i Europaparlamentet. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2898017.svd

En sak som slagit mig är att junilistan i verkligheten fick mycket mera stöd än opinionsundersökningarna innan de senaste europaparlamentsvalen visade. Då hör det till saken att junilistan enligt dessa opinionsundersökningar fick betydligt mindre stöd än piratpartiet får i de nu aktuella opinionsundersökningarna.

Jag tror därför att piratpartiet i de förestående valen kommer att få minst lika många röster som junilistan fick i europaparlamentsvalen 2004. Jag tror dessutom att piratpartiet tack vare det så kallade Pirate Bay-målet har goda möjligheter att ta sig in i riksdagen. Många fildelar ju och av det skälet är frågan troligen mera laddad än de etablerade partierna vill låtsas om.

Vi får se, men nu har jag gjort min prognos. Vad gäller junilistan tror jag att det stora problemet är att junilistan faktiskt är EU-vänlig och att partiets stöd rasade samman när väl deras väljare förstod detta. En intresant aspekt på detta är att Piratpartiets politik driven till sitt logiska slut sannolikt medför att Sverige måste lämna EU.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?