lördag, maj 16, 2009

 

Marit Paulsen är en bluff

http://www.youtube.com/watch?v=o6J3vYd7EJE

Folkpartiets Marit Paulsen säger sig vilja avskaffa EU:s jordbrukspolitik. Ståndpunkten är en mycket bekväm ståndpunkt, eftersom de flesta svenskar vill avskaffa EU:s jordbrukspolitik samtidigt som de olika partierna vet att det finns stabila majoriteter mot att avskaffa den och de problem som är förenade med att avskaffa den alltså aldrig kommer att aktualiseras.

Jag tror inte heller att fru Paulsen vill avskaffa EU:s jordbrukspolitik, utan att allt handlar om att knipa politiska poäng. Om fru Paulsen hade varit mot EU:s jordbrukspolitik kan man fråga sig varför hon i så fall i samband med folkomröstningskampanjen 1994 var LRF:s stora dragplåster för svensk EU-anslutning. Är det så att hon i själva verket var emot EU:s jordbrukspolitik, men att ryktena om att hon fick en större summa pengar av LRF för att driva en kampanj till förmån för svensk anslutning till EU är sanna? Eller har hon nu ändrat sig? Det hör till saken att den svenska jordbrukspolitiken inskränkte sig till skyddstullar och ett garanterat lägsta pris på vete. Den svenska jordbrukspolitiken var alltså ur klassiskt liberal synvinkel vida bättre än EU:s.

Få lär veta vad som drev fru Paulsen, men jag håller det för mest sannolikt att fru Paulsen till syvende och sidst är en välbetald jordbrukslobbyist och att LRF är hennes verklige uppdragsgivare. Hon säger ju rakt ut att hon vill sitta i europaparlamentets jordbruksutskott och det är säkerligen också där hon kommer att hamna därför att hennes uppdragsgivare vill se henne där för att i verkligheten driva dennes intressen.

Att hon säger sig vara emot EU:s jordbrukspolitik handlar mera sannolikt om att nu kunna knipa röster och att hon dessutom vet att det är helt ofarligt att driva en linje som inte har några utsikter alls att vinna majoritet.

Jag är medlem av Folkpartiet och har för avsikt att inom partiet driva linjen att Folkpartiet borde förespråka utträde så länge EU upprätthåller en tullmur gentemot omvärlden. Det skulle vara intressant att få höra hur jordbrukslobbyisten och den fanatiske EU-vännen fru Paulsen skulle bemöta den ståndpunkten.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?