söndag, maj 31, 2009

 

The new totalitarians

Enligt Svenska Dagbladet vill major Björklund samt dennes färgade alibi nu tvinga alla barn att delta i alla delar av skolans undervisning oavsett föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse. Läs mer på följande länkar.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2983363.svd

http://www.svd.se/nyheter/politik/artikel_2984317.svd

Jag ber att få citera europakonventionens av Sverige ratificerade tilläggsprotokoll.

"Vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse."

På ren svenska betyder detta ingenting annat än att om föräldrarna av religiösa skäl har uppfattningen att bruket av preventivmedel är synd så har de rätt att undanta sina barn från sådan sexualundervisning där bruket av preventivmedel inte framställs som oacceptabelt. Föräldrarna har också rätt att undanta sina barn från sådan religionsundervisning där olika religioner framställs som likvärdiga alternativ givet att föräldrarna inte accepterar ett sådant synsätt.

Det övergår mitt förstånd hur major Björklund har mage att kalla sig liberal samtidigt som han försöker inskränka religionsfriheten och föräldrarätten. Jag tycker dessutom att det är smaklöst att fiska sverigedemokratiska väljare med hjälp av ett färgat alibi.

Läs själva debattexten här.

http://www.dn.se/opinion/debatt/slut-med-befrielse-fran-skolans-sexundervisning-1.880500

Comments:
Ha, ha, ha vad annat kan man säga.

Kom in i 2000 talet och sluta tro att gamla sagor erbjuder någon vägledning i livet.
 
Med din inställning skulle jag kunna hindra all skolgång eftersom min övertygelse är att abrn mår bättre av att inte alls gå i skolan, utan skall undervisas i hemmet av de som jag tycker har rätt kunskaper.

Självklart skall alla barn i Sverige få simundervisning, vare sig de eller deras föräldrar vill det, eller sexualundervisning för den delen, det är en fråga om att rädda liv och där skall inte trams som religiös övertygelse hindra det som långsiktigt är bra för barnen.
 
om någon inte vill att sitt barn har sim eller sex undervisning, bör åka tillbaka till landet han/hon kommer i från eller tycker om. Jag är trott på muslimer som kommer hit men vill inte delta eller respekterar sevensk kultur och deser. Vad gör dem här?
Jag själv kommer från ett muslimst land pva jag tycker inte om islamiska lagar och seder som anser jag odemokratiska och egendomliga.
 
Även om religiösa urkunder kan betraktas som "sagor", är det svårt att säga detsamma om europakonventionen. Det är farligt att tycka att det är oproblematiskt när staten tar sig för att på ett dylikt sätt bestämma över föräldrars uppfostran av sina barn (det liknar maoism); det är lika farligt som att förutsätta att staten inte skall ingripa alls.
 
Du tycker alltså att det är föräldrarnas rätt att behandla sin egendom barnen fritt efter eget (o-)förstånd?

Och vad menar du med "färgat alibi"? Är "färgade" politiker inte riktiga politiker? Sabuni har ingen egen vilja utan är bara den vite mannens alibi?
 
Nej, man kan inte hindra all undervisning med stöd av denna bestämmelse. Bestämmelsen förutsätter ju faktiskt skolor i offentlig regi.

Däremot har föräldrarna rätt att undanta sina barn från undervisning som inte är i samklang med deras tro och ersätta denna med sådan som är i överensstämmelse med deras tro, vilket inte får betyda att denna undervisning blir grovt osaklig.

Om det exempelvis skulle hävdas att Jehovas Vittnen äter barn i Pingstvännernas religionsundervisning är detta grovt osakligt.

Skulle däremot den grekisk-ortodoxa religionsundervisningen hävda att Jehovas Vittnen är en farlig sekt och att den grekisk-ortodoxa Kyrkan är den av Gud gillade är detta helt i sin ordning givet att den grekisk-ortodoxa undervisningen ger en viss upplysning om vad Jehovas Vittnen står för.

Jag har svårt att se att man med stöd av denna bestämmelse har någon rätt att i och för sig undanta sina barn från simundervisning. Mig veterligen finns det ingen sekt som hävdar att det är en synd att simma.
 
Nej, bestämmelsen skall inte förstås så att man kan åberopa en filosofisk eller religiös övertygelse för att exempelvis svälta sina barn till döds.

Och läser man bestämmeslen framgår det ganska tydligt att det är en grov fel- och övertolkning.
 
Man misstänker gärna att organisationer med något egendomliga värderingar väljer representanter som är svårare att kritisera.

Man anklagar inte gärna en neger/negress för en rasism, men varför inte gammal officer.
 
Så om jag förstår dig rätt: Sabuni har skrivit under på artikeln för att hon är "neger", inte för att hon är integrations- och jämställdhetsminister? Eller är det t o m så att hon är minister för att hon är "neger"?
 
Tja, det faktum att hon är negress underlättar ju exempelvis när man talar om att ställa hårdare krav på invandrare.

Tänk er att man skulle ha gett detta uppdrag åt en blekfet 67-årig pensionerad blekfet snut med namnet Birger Svensson.
 
Du undrar hur Björklund kan kalla sig liberal. Detta är mycket enkelt. För en liberal. Är en allsidig undervisning en nödvändighet för att barn skall ha en möjlighet att växa upp till ansvarstagande fria människor som av egen fri vilja väljer sin livstil. För att kunna välja måste man få flera alternativ representerade för sig annars blir valet bara en tom gest.
Sverige har skrivit under Europakonventionen och det konvention harb inte nödvändigtvis rätt. Utr en liberal synvinkel så är det individens rättigheter som är viktiga. föräldrar har givetvis rätt att uppfostra sina barn men inte rätten att unbderhålla dem kunskap som begränsar deras liv o valmöjliugheter
 
Nu ansätts talibanerna rätt så hårt i Afghanistan och om vi då tar emot dem och deras familjer som flyktingar.
Hur tänkte du då att lagen om skolplikt som även gäller flickor ska efterlevas?

Låt folk få tro på vilka vidskepligheter de vill, men den undervisning som alla ska ha ska även alla få!
Inget slutbetyg till den som inte fullgjort sina åtaganden i skolan.
Räkna det som skolk!

Är det föräldrarna som ligger bakom så omhänderta barnen då.
Alla ska ha rätt att gå i skolan!
 
Egil får tycka vad han vill, men jag menar att tilläggsprotokollets till europakonventionen bestämmelser är väl befogade och att Sverige bör efterleva denna bestämmelse.

Föräldrarna bestämmer över barnens religiösa fostran och inte staten.

Egil; Vill du säga upp Sveriges anslutning till europakonventionens tilläggsprotokoll?
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?