måndag, juni 08, 2009

 

Deflation at work

I Svenska Dagbladet står idag att läsa om att Lettland befinner sig i en deflation. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3028675.svd

Enligt min övertygelse kommer deflationen att återställa Lettlands ekonomiska hälsa och det tämligen snabbt. Har nämligen en elakartad deflation satt in är effekten mycket snabb och dessutom självförstärkande. Det finns emellertid några moln på himlen och dem tänkte jag här beröra.

Lats är knuten till euron och sannolikheten för en snabb elakartad deflation i euroland bedömer jag som obefintlig. Alltså kommer lats reala växlingskurs i förhållande till euron att falla i takt med deflationen och en lägre real växlingskurs är absolut nödvändig för att återuppliva den lettiska ekonomien. Frågan är bara hur en lettisk deflation kommer att påverka framför allt den ryska rubelns reala växlingskurs gentemot euron samt hur den svenska kronan kommer att reagera på en radikalt lägre prisnivå i Lettland. Man kan tänka sig att den ryska rubeln och den svenska kronan kommer att falla ihop gentemot euron och i så fall uteblir en stor del av fallet i Lettlands reala växlingskurs och deflationen utan större effekt.

Ett annat problem är att i takt med att de nominella inkomsterna faller i Lettland får detta till följd att en stor del av landets låntagare kommer att bli oförmögna att betala räntor och amorteringar, vilket kommer att medföra enorma kreditförluster. Eftersom det finns en insättningsgaranti finns det en stor risk för att den lettiska staten kommer att bli skyldig de lettiska bankernas fordringsägare enorma belopp och att detta kommer att driva den lettiska staten till ruinens brant. Å andra sidan låter sig detta problem inte undvikas genom en devalvering. En devalvering har ju under givna omständigheter en effekt som påminner starkt om deflation.

Låt mig utveckla detta. Många letter har tagit banklån med nominellt värde i euro. Om därför de lettiska myndigheterna skriver ned värdet på den lokala valutan har man inte skrivit ned värdet på de inhemska skulderna i den utsträckning dessa har ett nominellt värde i euro och förmodligen medför EU-medlemskapet att man inte utan vidare genom tvång kan ge alla euroskulder ett nominellt värde i lats för att därefter skriva ned lats. En devalvering skulle göra de i euro nominerade skulderna betydligt större i förhållande till inkomsterna och en deflation medför samma effekt.

Alltså har man att välja mellan Skylla och Karybdis. Argentina löste ekvationen genom att tvångsvis skriva om alla dollarskulder till pesoskulder för att därefter devalvera peson md 75%, men jag gissar att denna väg inte står öppen för Lettland på grund av EU-medlemskapet. Enligt min mening är en deflation den bästa lösningen på problemet, men jag anser att den europeiska centralbanken under denna deflation aktivt bör motverka tendenser till ett fallande guldpris i termer av euro och därmed i termer av lats i syfte att se till att den lettiska deflationen tillåts medföra en nödvändig reduktion av Lettlands reala växlingskurs.

Efter att renat sin ekonomi med en deflation vore Lettland förmodligen också moget att remonetisera guldet, men dessvärre tror jag att en remonetisering av guldet är utopisk också i Lettland om än att frågan faktiskt var föremål för en seriös diskussion under 1990-talet.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?