torsdag, juni 11, 2009

 

Deflationsmyten

Idag står i Dagens Nyheter att läsa att deflationen fortsätter. Läs mer på följande länk.

http://www.dn.se/ekonomi/scb-deflationen-tilltar-1.889093

Granskar man det hela ser man dock snart att livsmedelspriserna stiger, medan kostnaderna för bolån drar ned konsumentprisindex. Riksbanken kan höja och sänka styrräntorna efter eget skön och sänks de faller i normalfallet åtminstone kostnaderna för bolån med rörlig ränta. Att kalla detta för deflation är emellertid gravt missvisande.

Att matpriserna stiger kan ni läsa på följande länk.

http://www.dn.se/ekonomi/matpriser-fortsatter-att-stiga-1.889208

Mera rättvisande är alltså att säga att prisinflationen snarare uppgår till cirka 3%. Det bör också påpekas att Riksbankens så kallade inflationsmål på 2% strider mot riksbankslagen och att riksbankslagen stadgar fast penningvärde, vilket enligt förarbetena skall förstås så att inflationstakten för en varukorg med över tiden konstant kvalitet och sammansättning skall vara 0%.

Dock är det så i kungariket Sverige att de flesta tror att inflationen bidrar till att göra oss rikare. Eftersom detta är den allmänt förhärskande tron kommer inflationen givetvis att fortsätta och detta till dess att kronan på grund av inflationen blivit helt irrelevant och guldet istället återtagit sin naturliga roll som finansvärldens fixstjärna.

Comments:
Låt oss hoppas på att kärnfrågornas kärnfråga = natio-nal-eko-no-min kommer upp i valrörelsen 2010 :idea:
 
Tyvärr tror jag inte det. Politik är framförallt ett spel, men samtidigt medför givetvis ekonomiska kriser en större sannolikhet för att oppositionen skall kunna flytta fram sina positioner.

Ett bra upplägg vore alltså att ha ett gäng av politiker som sköter kommunikationen och ett gäng som sköter de verkliga frågorna på ett bra sätt.

Att kunna diskutera alltför komplexa frågor med den stora massan tror jag inte på, men samtidigt är inte det stora flertalet korkat utan genomskådar förr eller senare de åtminstone värsta lögnarna.

Jag är samtidigt optimistisk eftersom globaliseringen medför att politikers makt minskar och marknadens ökar.

Med ordet marknad förstår jag summan av privatekonomiska beslut antingen dessa fattas av fattig eller rik.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?