lördag, juni 13, 2009

 

Det går inte

Idag står i Svenska Dagbladet att läsa att Folkpartiet vill införa euron som parallell valuta i Sollentuna. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3062841.svd

Vad som troligen glöms är att det i svensk rätt finns ett närmast oöverstigligt hinder mot parallella valutor och att det hindret heter reavinstskatt. Köper man euro, euron stiger i värde och man därefter vill växla tillbaka till kronor är vinsten i princip skattepliktig.

Å andra sidan bryr sig ingen om detta så länge transaktionen avser kontanter och såvitt jag kan förstå ser skattemyndigheterna mellan fingrarna vad gäller kontanta transaktioner. Detta gäller dock ej icke-kontanta transaktioner och av det skälet kan man vara praktiskt taget säker på att knappast några privatpersoner har något intressse av euro-konton.

Och så länge det inte finns några privatpersoner som för konton i euro kommer euron aldrig att vinna någon större acceptans i Sverige. Så enkelt är det.

Comments:
Snart ändrar väl Fp även kommunfullmäktiges sammansättning. Man vill ju uppenbarligen inte följa väljarnas mening från valet 2003 så varför inte ändra utfallet från valet 2006?
 
Tja, vem vet?

Jag tycker dock att man borde nöja sig med att slopa reavinstskatten så att folk obesvärat kunde kryssa mellan olika valutor.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?