torsdag, juni 18, 2009

 

Guld som parallell valuta

Enligt min övertygelse håller guldet på att återta sin roll som världens ledande valuta, men än så länge kan guld, eller snarare fordringar med nominellt värde i guld, inte användas lika smidigt som exempelvis dollar eller euro. Vägen dithän skulle dock inte behöva vara särskilt lång. Vad är det som fattas?

Ett sätt att besvara den frågan, som egentligen är flera frågor, är att först besvara vad som inte fattas.

Handeln med fysiskt guld är redan idag fri i de allra flesta länder och dessutom momsbefriad inom EU. Jag brukar kritisera EU, men EU-direktivet som befriar guld från moms är faktiskt bra. Dessutom är försäljning av fysiskt guld i praktiken fritt från reavinstbeskattning.

Ett tecken i tiden är säkerligen den ovan avbildade guldautomaten som ställts upp vid den internationella flygplatsen i Frankfurt. Man stoppar antingen i eurosedlar eller sitt bankkort i automaten och ut kommer små guldtackor. Företaget som ställt upp automaten har planer på att sätta upp 500 liknande automater i Tyskland, Österrike och Schweiz. Jag tror inte att det kommer att ta särskilt lång tid förrän vi får se åtminstone en sådan automat också i Sverige. Läs mer på företagets hemsida. Hemsidan har följande adress.

http://www.gold-super-markt.de/goldtogo.html

På följande adress kan ni se ett tyskt TV-inslag om guldautomaterna.

http://www.swr.de/mediathek/sendungsauswahl/landesschau-bw/-/id=4693948/did=4827354/pv=video/gp1=4977902/nid=4693948/81vcwf/index.html

Vad gäller privatpersoner som äger fysiskt guld, och vill sälja detta, är det faktiskt mycket lätt att sälja fysiskt guld. Guldsmeder köper upp guld och guld är hos oss utan tvekan lättare att omsätta i svenska sedlar än okända småvalutor. Sammanfattningsvis kan man alltså säga att handeln med fysiskt guld redan idag fungerar väl och att dessutom försäljningen av fysiskt guld kan tänkas tas över av automater.

Fysiskt guld har emellertid vissa uppenbara nackdelar. Nackdel nummer ett är att kostnaderna för att handla med fysiskt guld är höga och att skillnaden mellan det pris en privatperson får köpa guld för och det pris han kan sälja sitt guld för är mycket stor och detta gäller i all synnerhet små guldtackor. Vid guldautomaten i Frankfurt betalar man idag cirka 341,- kronor för en engramstacka och hos Tavex i Stockholm betalar man 383,- kronor. Tavex betalar idag för en engramstacka dock endast 238,- kronor, vilket mycket knappt överstiger dagsnoteringen per kilogram dividerat med 1.000.

Nackdel nummer två är att fysiskt guld är ytterst stöldbegärligt och att det därför måste förvaras i bankfack eller liknande, vilket medför kostnader. Avgiften för ett bankfack uppgår till åtminstone 275,- kronor per år, men å andra sidan är guld allt annat än skrymmande varför redan ett aldrig så litet bankfack rymmer guld för mångmiljonbelopp.

Nackdel nummer tre är att fysiskt guld inte ger någon ränta. Å andra sidan är guld inflationssäkert och man kan nog räkna med att guldpriset framledes kommer att stiga minst lika mycket som konsumentprisindex. 1 juli 2005 kostade en Big Mac här i Vårgårda 33,- kronor, men idag kostar den 41,- kronor. En Big Mac har alltså stigit i pris med 24,2% sedan den 1 juli 2005, men priset på guld har under samma tid stigit från 109.538,- kronor per kilogram till idag 237.625,- kronor. Någon kanske tänker att detta är ett indicium på att guldpriset har betydande "fallhöjd", men jag är praktiskt taget säker på att guldet kommer att fortsätta att stiga snabbare än konsumentprisindex fram till dess att den globala guldproduktionen återhämtat sig. Jag gissar att guldproduktionen kommer att fortsätta falla, eftersom guldpriset för tio år tidigare tycks styra den för tillfället rådande guldbrytningens volym. Riktigt dyrt blev inte guldet förrän 2008 och därför torde guldproduktionen inte återhämta sig förrän 2018.

Priset på guld räknat i kronor har alltså stigit 116,9% sedan 1 juli 2005 och räknat i Big Macs har det stigit från 3.319,33 Big Macs per kilogram till idag 5.795,73 Big Macs per kilogram, vilket motsvarar 74,6%.

Nu kommer vi emellertid till det riktigt spännande. Är man stadd vid hyggligt god kassa och är beredd att ta en viss risk kan man nämligen öppna ett "unallocated account" hos en "bullion bank". Vad är detta? Jo, man deponerar sitt fysiska guld hos en bullion bank och istället för sitt fysiska guld får man en fordran riktad mot denna bullion bank. En bullion bank fungerar alltså som vilken bank som helst med de tre skillnaderna att den för det första lånar in och ut guld istället för centralbanksvaluta, att banken för det andra inte kan vända sig någon centralbank för att låna pengar och för det tredje att insättarnas konton inte skyddas av någon insättningsgaranti. Går banken omkull kan alltså insättaren göra en förlust. Portugals centralbank lär, för inte så länge sedan, ha förlorat 17 ton guld då en bullion bank gick omkull.

En bullion bank lånar alltså också ut guld och av det skälet motsvaras inte insättarnas anspråk mot banken av fysiska reserver annat än till en bråkdel av kundernas fordringar. Större delen av kundernas fordringar motsvaras istället av bankens fordringar mot sina låntagare. Låntagarna kan exempelvis vara guldprospekteringsföretag eller guldsmeder. Ett problem med bullion banks tycks vara att de vänder sig till en mycket specialiserad kundkrets och att bullion banks inte deltar i de "vanliga" bankernas clearingsystem. Man kan alltså inte betala sina räkningar genom att belasta sitt konto hos sin bullion bank, men man kan med hjälp av en bullion bank utan vidare dra nytta av ett stigande guldpris utan de nackdelar som är förenade med innehav av fysiskt guld till priset av en viss kreditrisk.

Ett stort hinder mot att denna typ av konton skall vinna allmän spridning är emellertid att man, så snart man gör ett uttag, byter tillgångsslag och således, under förutsättning att man gjort en vinst, är skyldig att betala reavinstskatt. Ett annat hinder, än så länge, är att bullion banks inte erbjuder "vanliga" banktjänster, men detta kan hänga samman med att skattereglerna gör att endast ett fåtal är intresserade av ett "guldkonto". Ett annat hinder, som dock troligen kommer att bortfalla, är att för tillfället guldräntan är ytterst låg. Stiger guldräntan kan man tänka sig att det uppstår en större intresse för unallocated accounts. Jag tror därför att det inte behöver vara särskilt avlägset att tänka sig att allmänheten i jurisdiktioner utan reavinstbeskattning kommer att öppna unallocated accounts. Hong Kong är en kandidat.

Vill ni läsa mer om hur man gör man vill öppna ett unallocated account; ta då en titt på den internetsida som har följande adress.

http://www.goldline.co.uk/unallocatedAccountsPage.page

Jag tror att cirkeln kommer att vara sluten den dag en bullion bank kopplas samman med de gängse clearingsystemen. I så fall kan man ha ett bankkort i fickan och ta ut fysiskt guld via en guldautomat, men så länge bankens låntagare gör goda affärer och bankens rykte därför är oklanderligt kommer man istället att dra kortet precis som vilket annat bankkort som helst.

Som synes är det endast kopplingen mellan bullion banks och de "vanliga" bankerna som fattas, men egentligen borde detta problem inte vara särskilt svårt att åtgärda. Görs detta har faktiskt en helt apolitisk världsvaluta fötts. Jag tror att den med tiden kommer att erövra hela jordklotet.

Comments:
Wow, det var verkligen en cool maskin. Vore kul att se en i Sverige.
 
Ser fram emot en guldautomat på Plattan!
 
I många fattiga länder utan fungerande valutor är det vanligt att befolkningen har en del större dollarsedlar i madrassen avsedda för oförutsedda behov.

Eftersom det är fråga om större valörer kan jag tänka mig att de små fina engramstackorna kommer att ta över den rollen. De är ju lätta att smuggla in i länder med valutareglering och säkerligen lätta att sälja om man behöver papperspengar.

Om alla de dollarsedlar som ligger i madrasser och inte ger någon ränta vandrar åter till USA kan detta tänkas ge en inflationsimpuls i USA.

Jag tänkte skriva något om hur jag tror att guldet kommer att ta över, men detta är aningen knepigt. Dock tror jag att det första steget är att större tackor görs om till mindre och att allmänheten köper på sig dessa småtackor.

Detta kommer att skapa en stor och effektiv marknad för vad som på engelska kallas "inflation hedging". Nästa steg är att detta guld sätts in i "guldbanker" men dit har vi ännu inte kommit.

Riktigt trevligt blir det när man kan ha ett bankkort med nominellt värde i guld utgivet av en "guldbank" med fraktionell guldreserv och använda detta bankkort i de tyska guldautomaterna. Den dagen är cirkeln sluten; det vill säga vi har en modern guldmyntfot av samma typ som fram till 1914, men i en modernare och bättre skepnad.

Såvitt jag kan förstå finns inga lagstiftningsmässiga hinder mot att detta skulle kunna ske i länder med fri guldmarknad och utan reavinstskatt.

Sverige har en helt fri guldmarknad, frihet att emittera skuldebrev med nominellt värde i guld, men dessvärre en reavinstskatt som gör det omöjligt att använda sig av gulddenominerade betalningar i det dagliga livet.
 
Forex:

Varför kan man inte göra värdepapperiserat guld lika lätthandlat som de euro/dollar/yen?

Det finns en japansk fond som emitterar helt värdepapperiserat guld.

Gold-Price-Linked Exchange Traded Fund
On 10 August 2007, Gold-Price-Linked Exchange Traded Fund (code "1328") listed on the Osaka Securities Exchange, Japan. Shares are sold in 1 gram gold units, with a minimum purchase of ten units. This GETF is not backed by physical gold but by special bonds traded in London which are linked to the gold price.

Tyvärr ger denna fond än så länge negativ ränta, vilket sannolikt beror på att det finns stränga regleringar av guldhandeln i Japan. Om dessa regleringar inte funnes vore fonden tvungen att hålla 100% reserver eller ge ränta om än att denna, på grund av att alternativet 100% reserver förutsätter insättningsavgifter, skulle kunna vara 0%.

Baird & Co i London betalar 0% på insättningar, men konverterar avgiftsfritt guldfordran till £ till dagens kurs, vilka sätts in på ditt konto. Det är dit vi måste komma. Det skall vara lika smidigt att köpa och sälja guldfordringar som att köpa och sälja euro/dollar/yen.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?