måndag, juni 01, 2009

 

Guldmyntfotens återuppståndelse

Enligt min övertygelse håller något sensationellt på att hända. Den internationella guldmyntfoten, ungefär som vi kände den fram till 1914, håller nämligen på att återuppstå från de döda. Övergången från det nuvarande systemet kommer emellertid att ske gradvis och och i det tysta. Låt mig förklara varför jag tror detta.

Om man ser till de allra flesta länder är idag handeln med guld inte föremål för några andra restriktioner än handeln med vilka andra handelsvaror som helst. Detta är en återgång till förhållandena före första världskriget. Från 1920-talet fram till ganska nyligen var handeln med guld reglerad, men på senare år har dessa restriktioner fasats ut. Det är till och med så att guld befriats från moms. Handeln med guld är alltså till och med friare än handeln med andra handelsvaror.

I de allra flesta länder finns inga restriktioner på att denominera skuldebrev i guld och inte heller några restriktioner på att låna in och ut guld mot ränta. Jag är osäker på hur det exakta rättsläget för denna typ av transaktioner såg ut på 1970-talet, men sedan slutet av 1980-talet noteras dagligen en guldränta i London. Jag gissar att det förhållandet att guld inte lånades in och ut mot ränta på 1970-talet hängde samman med olika restriktioner på handeln med guld, kreditmarknadsregleringar samt valutaregleringar. Dessa regleringar är idag borta.

Den enda faktiska restriktionen mot att använda guld som pengar är det förhållandet att i de allra flesta länder försäljning av guld samt värdepapper med nominellt värde i guld belastas med realisationsvinstbeskattning. Så är dock inte fallet överallt. I Hong Kong finns överhuvudtaget ingen sådan beskattning. Således är det fullt tänkbart att Hong Kongs befolkning kommer att vända den lokala valutan ryggen. Jag tror att man kommer att köpa guld och redan idag förekommer en livlig handel med gulddenominerade värdepapper i Hong Kong. I så fall är rimligen nästa steg i denna process att guld i ökande utsträckning kommer att användas som betalningsmedel och nästa steg att en mera betydande likviditet bestående av fordringar med nominellt värde i guld uppstår. Dessa fordringar kommer sedan börja leta sig ut i världshandeln ungefär som vilken pappersvaluta som helst. Redan idag finns sådana fordringar, men de härrör från den guldbrytande sektorn.

Finns det inga hot mot en sådan utveckling? Njae, man kan givetvis tänka sig att man återigen börjar reglera handeln med guld, men det verkar inte sannolikt att sådana begränsningar blir globala. Ett annat hot är att guldpriset går in i en fallande bana gentemot den amerikanska dollarn. Detta verkar dock inte sannolikt med tanke på att den amerikanska centralbanken är mycket angelägen om att bekämpa deflationstendenser.

Summan av mitt resonemang är att det enda guldet kräver för att fungera som pengar är att lagstiftningen behandlar guld som vilken annan vara som helst. Guld är ju pengar. Således krävs särskild lagstiftning för att guldet inte skall fungera som pengar. Eftersom guld numera behandlas som vilken vara som helst kommer guldet enligt min övertygelse att återta sin naturliga roll som världens ledande betalningsmedel. Exakt hur lång tid det kommer att ta till dess att pappersvalutorna blivit helt irrelevanta är dock svårt att sia om.

Jag misstänker dock starkt att den senaste tidens störningar på kreditmarknaden delvis hänger samman med att guldet redan idag spelar en så effektiv roll som skydd mot inflationen att centralbankernas åtgärder för att manipulera kreditmarknaderna blivit verkningslösa.

Det förhållandet att ingen stat ens tänker tanken att ge guld ställning som lagligt betalningsmedel är enligt min uppfattning bra. Det är mycket bättre om den framtida guldmyntfotens rättsliga ram är den internationella privaträtten snarare än regeringars godtycke.

Comments:
Mycket intressant och tänkvärt bloginlägg. Jag är dock inte övertygad om att vi kommer att fortsätta se detta sunda (och önskvärda) scenario.

Det ligger inte i bankernas intresse att gå tillbaka guldmyntfoten. Man skall aldrig underskatta banksektorns politiska inflytande.... Tyvärr.

Jag hoppas att jag har fel. Tiden lär utvisa.
 
Svenska banker får inte ens låna in och ut guld så du behöver inte bekymra dig.

Denna begränsning gäller dock endast banker.

Således får alla andra låna in och ut guld bäst de vill, men eftersom det finns en reavinstskatt kommer detta knappast att ske i Sverige.

Jag tror att det istället kommer att vara så att i de länder där det inte finns några hinder mot en spontan remonetesering av guldet kommer detta att ske och i takt med att det uppstår en större mängd fordringar med nominellt värde i guld, vilka är lika billiga att hantera som vilka andra bankmedel som helst kommer övriga världen att haka på via världshandeln.

Storbritannien införde monometallisk guldmyntfot i stort sett på grund av en slump och 50 år senare hade nästan hela världen anslutit sig.

Jag gissar att Hong Kong kommer att vara tidigt ute med parallell guldmyntfot och att sedan det ena efter det andra ger sig av sig själv.

Guldmyntfoten är nämligen så till den grad överlägsen att den aktivt måste bekämpas för att inte ta över hela jorden.

Kom ihåg var ni läste detta först!
 
Ett annat intressant land som nu är på tapeten är Lettland.

Befolkningen misstror banker och den egna valutan, men de misstror också euron.

Vad som sker är att folk köper guldmynt, betalar med lats och att guldhandlarna säljer lats till centralbanken och centralbanken betalar med euro. Alla tror ju att lats kommer att devalveras gentemot euron, men samtidigt anses inte heller euron vara värd att köpa.

Alltså håller valutareserven - bestående huvudsakligen av euro -på att privatiseras och omvandlas till guldmynt i allmänhetens ägo. Detta är mer än bra!

Tyskarna överger euron och köper XETRA-Gold. Detta är utmärkt. Har man sparat och gnetat och samlat på sig d-mark och får dessa utbytta mot ECB:s skräpvaluta gör man bäst i att köpa riktiga pengar.

Central banks, who needs them?
 
REMONETISERING är detta rätta ordet.
 
Rättelse:

Det tog snarare cirka 70 år för resten av världen att ansluta sig till guldmyntfoten efter att Storbritannien införde monometallisk guldstandard år 1816.
 
Hej igen flavian,
Jag tror Du missförstod mig lite när jag nämnde bankerna. Jag uttryckte väl mig för dåligt helt enkelt. Jag menar att bankerna definitivt inte vill att vi ska använda några andra pengar än deras fiat-valuta. Alltså; de kommer inte acceptera någon konkurrens....

När guldhandeln ökar runt om i världen (vilket ju verkligen skett i stor utsträckning de senaste 6 månaderna) så kommer restriktiv lagstiftning komma som ett brev på posten runt om i världen på bankernas initiativ! Om handeln med guld blir ett reellt alternativ så kommer staten åtgärda detta 'problem'.

-Vem behöver centralbanker?!
-Giriga bankirer.
 
Jag tror att du är alltför pessimistisk. Politikerna har ännu inte insett vad som håller på att hända och processen är långsam och smygande. Pappersvalutorna kommer inte att förintas i zimbabwe-stil; utan likt isberg som sjunker ned i haven sakta, stilla och ljudlöst. Därutöver finns än så länge få bra möjligheter att betala med guld lika smidigt och billigt som exempelvis med dollar, men det kommer.

Sedan har du problemet med minsta gemensamma nämnaren.

Så länge somliga länder låter guldhandeln fortsätta kan det vara meningslöst eller svårt för andra att försöka reglera handeln.

I Japan lär det fortfarande finnas stränga restriktioner på handeln med guld, men i Hong Kong råder en helt fri marknad. Jag tror att det kommer att uppstå en marknad med "andra klassens guld" i de länder där handeln med guld är mest fri. Med andra klassens guld menar jag ett bankkonto som fungerar som vilket annat bankkonto som helst men med den skillnaden att kontots värde anges i guld istället för i en pappersvaluta.

Har man exempelvis tre gram på ett sådant konto, kommer man sannolikt inte att kunna ta ut något guld alls, men går man över ett uns kommer man kunna att ta ut ett uns.

Kontona kommer endast delvis att motsvaras av guld i emittenternas valv. Till större delen kommer kontona dock att motsvaras av att emittenterna har fordringar riktade mot låntagare som bedöms som säkra och vilka är skyldiga att betala med guld.

Att använda denna andra klassens guld kommer att vara lika billigt som att använda dollar. Sker bara detta blir centralbankerna sakta men säkert irrelevanta.

Andra klassens guld finns redan, men volymerna är än så länge små bland annat beroende på att få vill ha skulder med nominellt värde i guld då dessa befaras stiga i värde.

Bland annat på grund av restriktionerna i Japan finns en japansk fond som emitterar andra klassens guld, men än så länge är räntesatsen negativ. Detta beror bland annat på att handeln med fysiskt guld i Japan är strängt reglerad, men också på att guldräntan är mycket, mycket låg. Guldräntan måste stiga, men när det sker vet jag inte.

Alltså tror jag att nästa station på vägen mot en verklig comeback för guldet blir en betydligt högre guldränta.

Guldräntan kan du följa på följande sida.

http://www.lbma.org.uk/?area=stats&page=gofo/2009gofo

Som du ser uppgår för tillfället 12-månadersränta i guld till 0,724%.

Jag vet inte hur hög den skulle behöva vara för att få folk att föredra andra kallsens guld framför första klassens guld.

Dessutom förutsätts att det inte finns någon reavinstskatt, eftersom första klassens guld till sdkillnad från andra klassens guld är ett effektivt sätt att ägna sig åt skatteflykt.

I Hong Kong finns dock ingen reavinstskatt och så snart det finns banker eller andra företag där vilka är villiga att låna in allmänhetens guld mot ränta tror jag att den stora smällen mot fiatsystemen kommer.

Därefter handlar det bara om att systemet med andra klassens guld får lika stor volym som fiatsystemen.

Vi får se.
 
Jag såg idag att SPDR gold fund idag har 1.132 ton guld i sina valv, medan man den 23 maj endast hade 1.105 ton guld i sina valv. Reserven tycks alltså växa snabbt. Vilka effekter detta kommer att få eller redan ger vet jag ej.

Förresten kanske det är fel att tro att andra klassens guld kommer att "slå igenom" snabbast i länder med få eller inga restriktioner på handeln med guld.

I Japan finns en guldfond som endast äger obligationer med nominellt värde i guld samt betalas ut i yen samt att yenbeloppet alltid följer guldpriset.

Detta är just vad jag efterlyser nämligen en privatemitterad kreditvaluta vars växlingskurs följer guldpriset. Problemet med denna fond är än så länge den negativa räntesatsen.

Vore handeln med guld i Japan oreglerad skulle fonden inte kunna betala negativ ränta eftersom man i så fall lika gärna kan köpa första klassens guld och slippa kreditrisken.

Det riktigt intressanta är vad som kommer att hända den dag guldräntan är så hög att fonden kan locka kunder i länder där handeln med fysiskt guld är oreglerad och det inte finns någon reavinstskatt. Det vill säga att fonden varken har någon onaturlig konkurrensfördel gentemot det fysiska guldet eller någon onaturlig konkurrensnackdel gentemot pappersvalutorna i form av reavinstskatt.

Jag tror att den dagen blir början till en ny era där denna form av andra klassens guld successivt tränger ut pappersvalutorna och vi går tillbaka ungefär till vad som gällde fram till 1914.

Vi kommer att anslutas genom den internationella handeln.
 
Ja, tiden lär ju utvisa hur det går. Jag hoppas onekligen att Du har rätt och att jag har fel. Jag har en nära på sjuklig misstro mot staten/kapitalet-kopplingen :)

Jag försöker att köpa guld närhelst jag kan och hittar bra priser; Arab countries is da' shit man!
Där går man in i guldsmedsaffären plockar lite smycken som läggs på en våg och så betalar man per gram. Mycket sympatiskt.

Med strypningen av internets frihet och ökad övervakning på nätet i allmänhet så tror jag att det blir lättare än Du anar att komma tillrätta med guldkonton i andra länder.

Du har en mkt bra blog f ö, hittade den via Wille Falers blog och den är nu bokmärkad!

//Vänligen Lars
 
Det förekommer att svenska företag fakturerar och betalar andra svenska företag i euro.

Strikt juridiskt finns inga hinder mot att svenska företag fakturerar och betalar varandra i guld och skatterättsligt är inte detta knepigare än att fakturera i euro. Detta hänger samman med att vi är ett utrikeshandelsberoende land och att tänka sig att valutaregleringen återinförs är enligt min övertygelse helt uteslutet. Ett modernt land som deltar i världshandeln kan knappast reglera valutaflödena, eftersom dessa underlättar handeln.

Det finns alltså idag en eurolikviditet i Sverige och då tänker jag inte på kontanter. På samma sätt kan det uppstå en guldlikviditet i Sverige bortom guldmynt och investeringsguld.

Vad gäller investeringsguld skulle jag rekommendera tavex i Stockholm. Du behöver inte ta omvägen till arabländerna och guldet är oftare lättare att omsätta i kronor än olika udda småvalutor. De flesta guldsmeder väger ditt guld och ger dig kontanta kronor på en gång. I nästan vilket större köpcenter som helst finns det guldsmeder som köper guld omedelbart. Investeringsguld är dessutom helt momsfritt.

Så långt har vi redan kommit. Nästa steg är att det någonstans på jorden uppstår en större mängd "kontoguld" och att detta "guld" börjar leta sig runt i världshandeln under helt legala former.

Den dagen är fiatsystemen pantade. Jag tror att det största hindret globalt sett är den låga guldräntan.

I Sverige idag är reavinstskatten det största hindret. Om du säljer guldmynt är det upp till dig att betala skatt, eftersom handeln är okontrollerad. Om du däremot säljer ett värdepapper med nominellt värde i guld och har en vinst, vilket du på grund av inflationen nästan alltid har, måste du dock betala 30% reavinstskatt.

Givetvis minskar detta efterfrågan på värdepapper med nominellt värde i guld och stegrar efterfrågan på fysiskt guld.

Guldet måste alltså "värdepapperiseras", men steg för steg kommer allt detta att ske.
 
Guld är bara guld, och har inget att göra med pengars värde i långa loppet

Mvh

Thomas
 
Thomas:

Visst är guld en handelsvara bland en stor mängd andra handelsvaror, men om du vill förstå varför guld intar nästan helt unik särställning rekommenderar jag dig att försöka förklara varför det finns så kallade bullion banks som betalar ränta på guld, men inga kanelbullebanker som betalar ränta på handelsvaran kanelbullar.

När du har producerat en bra och logiskt sammanhängande förklaring på varför man kan tjäna ränta på guld, men inte på kanelbullar, kommer du också att ha förklarat varför det både är helt sant och samtidigt helt osant att säga att guld är en handelsvara bland andra handelsvaror.

Eftersom gåtan inte är alldeles enkel skall jag ge dig en ledtråd.

Utgå från följande axiom, oavsett om du godkänner det eller inte.

Guld är pengar, men kanelbullar är inte pengar.

Förklara sedan vad som skiljer de varor som inte bara är varor utan också pengar från de varor som inte är pengar.

Sedan vet du svaret.
 
Guld är inte pengar. Guld har bara ett fiktivt värde, som en för tillfället värdefull tavla. Imorgon kan guld vara helt värdelöst pga nyupptäckta eller nyframtagna material. T.ex en outstanding legering i begränsad mängd.

Man kan i princip betala ränta på vad som helst som förväntas värdefullt i morgon, nästa månad eller om tio år.

Pengar är bara ett verktyg för byte av varor (= materialiserade tjänster) och tjänster. Inget annat. Att ha pengar som materialmässigt är lika mycket värda som tjänsten eller varan du betalar för är bara ett slöseri med dyrt material. Man kan garantera värdet på betydligt enklare sätt.

Mvh

Thomas
 
Hej igen.

Observera att jag skrev "i långa loppet" i första kommentaren. Jag förringar inte människors behov av ett stabilt värde nu.

Men ska vi angripa symptomen eller sjukdomen? Kanske både ock!:)

Mvh

Thomas

Kommer snart med en egen blogg. Meddelar mig!
 
Man kan givetvis anse att alla varor endast har ett fiktivt värde därför att ingenting har något ekonomiskt värde om inte en större mängd människor tillskriver varan något större värde.

Gillade folk inte kaffe skulle kaffe bli värdelöst oavsett hur mycket det kostar att producera kaffe och samma sak gäller förstås guld.

Vi vet dock att guld har speciella egenskaper på grund av vilka guldet tillskrivs ett värde och dessutom råder knapphet på guld. Samma sak gäller också kaffe.

Pengar är bytesmedel, men det finns olika typer av pengar.

Varupengar är varor som låter sig användas som pengar och av en mängd skäl är guld ojämförligt bättre lämpat för ändamålet än till exempel bröd och detta trots att bröd är mera oumbärligt än guld.

Jag anser i likhet med dig att det är onödigt att använda sig av guld i transkationer där endast guldets bytbarhet är av betydelse. Det är därför jag är för en fraktionell guldmyntfot; det vill säga ett system där man i allmänhet betalar genom att överräcka en fordran med nominellt värde i guld.

Ett sådan system förbrukar inte så mycket som ett enda gram guld och påståendet att återgång till guldmyntfot förutsätter att vi börjar förbruka guld där vi idag använder oss av papper eller elektroniska signaler är faktiskt helt grundlöst.

Läs gärna min text "The supposed cost of a gold standard". Du hittar den genom att skriva in dessa ord i sökfältet längst upp till vänster här på min blogg.
 
Hej igen

T.o.m här i den korta texten på svenska Wikipedia framgår de grundläggande problemen med guldmyntfot. Såväl skrivet, som mellan raderna:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Myntfot

(se även: http://sv.wikipedia.org/wiki/Bretton_Woodssystemet)

Guldets värde kan öka eller minska alldeles för mycket, för att ensamt utgöra grunden och på så vis serva vanliga människor med betalmedel. Ett land, eller en hel värld, kan då knäckas lika lätt som nu, i form av arbetslöshet.

En valuta ska flyta och försvaras av sin utgivare, såväl värdemässigt som inflationsmässigt. En stabil eventuell "fot" utgörs isåfall bäst av en uppsjö (ju större variation, desto bättre) olika tidsenliga värdepapper och värdeföremål, inkl. guld, och t.o.m tavlor (som även kan hyras ut). Riskspridning.

Sammanlagda värdet av en valuta är dock i grunden snittpriset gånger volymen av materialiserade tjänster (= varor) och tjänster, och kommer alltid att vara. Genom produktivitet kan man öka mängden pengar och ändå bevara värdet, och vid minskad produktivitet måste man således dra in penningmängden för att bevara värdet.

I framtiden kommer vi med all sannolikhet se ett antal konkurrerande betalmedel som är gångbara över hela världen. Och ett antal mer eller mindre lokala. Betalmedel som återigen utges av privata företag/banker.

Jag är osäker på om du tycker att Guldmyntfoten ska återinföras eller om du bara förutser att den kommer att införas vare sig du tycker att den ska det eller ej.

Mvh

Thomas
 
Grovt taget kan man säga att guldmyntfoten fungerade lysande fram till 1914 och att den inte fungerade alls under 1920- och 1930-talen.

Att den inte fungerade efter 1:a världskriget berodde på att man återinförde med ett alldeles för lågt värde på guldet. Så länge guldet hade en hög köpkraft fungerade den alltså utmärkt.

Det behövs ingen sjö eller index av varor i förhållande till vilken valutan skall hållas stabil. Guldet fungerar utmärkt som konstant och övriga priser blir relationer till guldet. Guldet är visserligen inte helt värdestabilt, men det är ingen annan vara heller och guldets värdefluktuationer är små.

När man läser att ett uns guld har ökat eller minskat i värde räknat i dollar är det alltså inte i första hand guldet som har fluktuerat utan dollarn.

Det finns redan konkurrerande betalningsmedel som är gångbara över hela jorden. Dollar, euro och guld går tämligen snabbt att omsätta i varor i stort sett över hela jorden. Guldet har dock det emot sig att det inte finns någon god tillgång på värdepapperiserat guld än så länge, men jag tror att det kommer.

Jag har visserligen ingenting emot att exempelvis Sverige upphöjer guld till lagligt betalningsmedel och jag skrev om hur detta skulle gå till under rubriken "Visst skall kronan bort!". Skriv in den frasen i sökfältet längst upp till vänster om du vill läsa den texten.

Ja, precis som du tror jag att det kommer att finnas ett antal globalt accepterade betalningsmedel i framtiden och det är rent av redan är så.

Guldet kommer dock med tiden att konkurrera ut övriga, men först måste det bli billigare och enklare att göra betalningar med nominellt värde i guld.

Jag tror att guldet kommer att återta sin naturliga roll som finansvärldens monark helt enkelt eftersom detta är något av en naturlag. Jag tycker att det är bra och tror att detta kommer att ske trots att många centralbanker och politiker kommer att ogilla detta.

Det är genom att man reglerat handeln med guld och förbjudit finansiella transaktioner med guld som man lyckats undertrycka guldets naturliga roll. Större delen av dessa restriktioner är idag borta och dessutom bedriver framförallt amerikanerna inflationspolitik, vilket påskyndar flykten in i guldet.

Guld har redan återtagit sin roll som värdebevarare och jag tror att guldet kommer att återta sin roll som värdemätare och betalningsmedel innan år 2100.

Fiatvalutorna kommer att bli gradvis irrelevanta.

Det var en naturlag som skapade "the international gold standard" och samma naturlag håller på att återuppväcka den ur sin törnrosasömn. Det krävs aktiv och samordnad politik för att undertrycka guldets naturliga roll som finansvärldens monark, men någon sådan finns inte i våra dagar.

Alltså kommer resten att ske av sig själv.
 
Ja nu tror ju jag då som sagt inte på guldmyntfotens återuppståndelse av sakliga skäl, och anser heller inte att det finns någon anledning.

Att bara hävda guldets framtid baserat på historik, lösa boliner och en tro är inte vettigt.

Guld är inte "istället för", guld är "också", ungefär som sms, telefaxen, mailet samt Posten finns parallellt.
 
Och i förhållande till vad har guldet bevarat sitt värde. Knappast gentemot kostnader för mobilsamtal. Guld står inte i proportion mot verkligheten helt enkelt.
 
Jag tror att det får bli en bloggpost som svar på ditt senaste inlägg.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?