lördag, juni 06, 2009

 

Ja till EFTA!

Min rekommendation inför morgondagens val är att ta en blank valsedel och på denna skriva "Ja till EFTA!". Sveriges befolkning har nästan uteslutande lidit nackdelar av medlemskapet i EU. Schweiz och Norge bevisar på ett övertygande sätt att man klarar sig minst lika bra utan EU och varför skulle det vara på något annat vis?

Men skall man inte rösta på ett EU-kritiskt alternativ som junilistan? Nej, det skall man enligt min mening inte av det enkla skälet att junilistan är för medlemskapet samtidigt som det sannolikt är så att såväl herr professor Wibe som herr godsägaren, ekonomie doktor von der Esch delar uppfattningen att Sverige skulle klara sig väl utanför EU. Därför ser jag en stor möjlighet att junilistan kan utvecklas till ett parti som förordar aktivt utträde givet att partiet tillfogas ett nederlag i detta val. Alltså röstar jag inte på junilistan.

Finns det inga andra alternativ? Jag kan inte tänka mig att rösta på Sverigedemokraterna av två skäl. För det första är partiet invandringsfientligt och för det andra talar partiet inte om utträde ur EU utan snarare om att EU bör upplösas. Det senare är enligt min mening rent snömos. Sverigedemokraterna bör dock ha ett plus i kanten därför att Sverigedemokraterna är det enda partiet som säger klart och tydligt nej till turkiskt medlemskap. Jag kan tycka att frågan är mindre viktig, men eftersom jag vill turkarna väl och inte tycker att något enda land bör tillhöra EU säger jag givetvis nej till turkiskt medlemskap om än ett turkiskt inträde skulle kunna medföra ett österrikiskt utträde. Jag skulle bli mycket lycklig för Österrikes skull om Österrike lämnade EU.

Alltså blir det ett "Ja till EFTA!" för min del. Jag håller givetvis tummarna för UKIP, men nu dricker vi kaffe................

Comments:
Men är det inte bättre att ha EU-kritiker i parlamentte än EU-fanatiker? En röst på ett EU-skeptiskt parti innebär ju också att fanatikernas procentandelar minskar, eller hur? En blank röst räknas väl bort, och gör inte att det blir färre EU-fanatiker. Så tänker jag, och tänker således rösta kritiskt, för högre kritikerprocent och lägre fanatikerprocent...
 
Nej, det är bättre med fanatiker typ Olle Schmidt. Olle Schmidt säger ja till Lissabonfördraget och det gör jag också. I detta fördrag finns så mycket dumheter att man baxnar, men där finns också en stor fördel.

Det finns nämligen en utträdesparagraf i Lissabonfördraget och ett minimikrav vore att junilistan arbetade för att EU skall få en rättsligt reglerad och snygg utträdesparagraf och att denna innefattar fortsatt medlemskap i EES.

Låt EU-fanatikerna falla på eget grepp. Vad det anbelangar ser det nu ut som om junilistan dessutom lyckas bita sig kvar i Bryssels korridorer.

En skock senildementa inflationioster, if you ask me.
 
Lustigt att du nämner det, för om man tittar i Junilistans idéprogram står det ordagrant:

"Trots att vi anser att Sverige skall vara medlem i EU, menar vi också att det är självklart att
det skall finnas en utträdesparagraf i EU:s fördrag. Det ter sig orimligt att en politisk majoritet
vid en historisk tidpunkt skall kunna binda alla kommande generationer för all framtid.
Politiska beslut måste alltid kunna omprövas. "

Vänsterpartiet säger att Sverige bör utträda direkt, och SD likaså.
 
OK, jag ger mig.

En röst på junilistan är det minst dåliga alternativet bland dem som har en rimlig chans att nå 4%-spärren.

Ja till EFTA har ingen realistisk chans att nå 4%-spärren. Sören Wibe röstade dessutom rätt 1994 så kanske kan det bli något av detta.

Min tanke var att utsätta junilistan för ett hälsosamt stålbad genom att inte rösta på dem och därefter kunna driva partiet att bli utträdesförespråkande.

Jag röstar alltså inte på junilistan själv, men anser ändå att det är det minst dåliga alternativet bland dem som har en rimlig chans att nå 4%-spärren.

Lycka till och trösta er med att jag i alla fall inte röstar på något av de andra partier som har en rimlig chans att nå 4%-spärren, vilket ju är det effektivaste sättet att motarbeta junilistan.

En röst har aldrig avgjort något större val ändå.
 
Sverige bör givetvis lämna in utträdesansökan i morgon bitti.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?