tisdag, juni 23, 2009

 

May the best man win

Idag står i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter att läsa att alltfler svenskar vill att Sverige går över till euro. Läs mer på följande länkar.

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3104173.svd

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3104169.svd

http://www.dn.se/fordjupning/europa2009/okat-stod-for-att-byta-kronan-mot-euron-1.896417

Jag tycker att det finns en mycket enkel lösning på detta problem. Avskaffa reavinstskatten vid försäljning av euro samt skuldebrev med nominellt värde i euro. I gengäld skall sådana transaktioner inte grunda förlustavdrag. Därefter får svenska folket fritt kryssa mellan krona och euro i en ständigt pågående folkomröstning.

Jag tror att detta snart skulle medföra att hela frågan avdramatiserades och att svenska folket med bred marginal kommer att vilja se en officiell övergång till den mera likvida euron. Samtidigt tycker jag att de regler jag förordar för transaktioner krona/euro borde gälla transaktioner krona/guld samt transaktioner euro/guld. I så fall kan det till och med sluta med att vi går över till guldmyntfot och det vore förstås allra bäst. Fordringar med nominellt värde i euro har redan idag en icke ringa marknad i Sverige så vi lever redan i början till ett system där flera valutor cirkulerar.

Om folk lämnas att välja valuta på en fri marknad är det alltid den starkaste som vinner. Observera också att min inte alldeles negativa syn på euron inte innebär att jag ändrat mig i frågan om svenskt EU-medlemskap. Sverige bör givetvis gå ur EU.

Comments:
EU är precis som forna Sovietunionen. Bra sagt NEJ till EU. JA till fri handel ;)
 
En förutsättning för helt fri handel är att lämna EU som ju är en TULLUNION.

Hur man kalla sig anhängare av en fri marknad och vara för svenskt EU-medlemskap övergår mitt goda förstånd.
 
En förutsättning för helt fri handel är att EU lämnar bakom sig sin roll som TULLUNION.

Hur man kalla sig anhängare av en fri marknad och vara emot svenskt EU-medlemskap övergår mitt goda förstånd.

(ville bara visa att det alltid finns flera aspekter att ta hänsyn till)
 
Om EU inte vore en tullunion kan EU lika gärna upplösas, eftersom det i så fall knappast blir något annat än EES kvar.

Norge är med i EES och jag är ingen stark motståndare till EES, eftersom man inom EES inte är absolut tvungen att implementera EU-direktiv. Hong Kong skulle kunna gå med i EES utan att Hong Kongs karaktär av fri marknadsekonomi väsentligen skulle upphöra samt faktiskt vinna vissa smärre fördelar till priset av vissa nackdelar.

Om däremot Hong Kong skulle gå med i EU skulle det vara helt slut med den fria marknaden.

Sedan Sovjetunionen föll ihop är det faktiskt sant att hävda att EU är det avgjort största hindret mot en den mänskliga friheten.
 
Tack, det var den typen av analys jag ville se. Generellt, vare sig jag håller med om andras slutsatser eller ej, så uppskattar jag att se resonemanget.
 
Ja, formentlig sa det er
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?