lördag, juni 13, 2009

 

Mera rik än smart

Som säkert de flesta vet är den ovan avbildade Warren Buffett en av världens rikaste män. Hans förmögenhet lär uppgå till svindlande 37 miljarder dollar. Dock verkar det som om en bevisligen begåvad person ibland kan göra sig skyldig till allvarliga intellektuella misstag. Jag vill här peka på ett sådant från Warren Buffets sida.

Så här lär Warren Buffet ha sagt angående guld.

"Först gräver man upp det ur jorden i Afrika. Sedan smälter vi ned det och gräver ett nytt hål där vi begraver det och betalar folk för att vakta det. Om någon på Mars skulle se detta så skulle man klia sig rejält i huvudet."

För det första vill jag understryka att jag delar Warren Buffets uppfattning att fysiskt guld inte är en bra investering för den som vill öka sin förmögenhet. Fysiskt guld köper man därför att man vill säkra den förmögenhet man har. Man köper alltså inte guld för att nå positiv förräntning utan guld köper man för att undvika kraftigt negativ förräntning.

Samtidigt är det faktiskt så att det inte är mera irrationellt att gräva upp guld för att sedan låsa in det i ett valv än att först skörda spannmål för att därefter förvara det i en spannmålssilo. Ett bankvalv fyllt med guldtackor är i likhet med en spannmålssilo ingenting annat än en lagerlokal i vilken man förvarar nyttigheter för framtida behov. Alla tänkbara varor lagerhålls därför att det är svårt att helt perfekt matcha utbud och efterfrågan. Guld lagerhålls givetvis också och lagerlokaler avseddda för guld kallas valv.

Bönder bygger under sommaren upp förråd av djurfoder, eldningsbar ved, potatis med mera för att klara sig på vintern och att bygga upp förråd av guld skiljer sig på intet sätt från att bygga upp förråd av någonting annat.

Antag att Warren Buffet istället hade sagt följande.

"Först odlar vi spannmål för att därefter bygga lagerhus i vilka vi förvarar spannmålen och betalar sedan folk för att vakta dessa lagerhus. Om någon på Mars skulle se detta skulle han klia sig rejält i huvudet."

Hade Warren Buffet sagt så hade han avfärdats som en stolle och det han verkligen sade är faktiskt precis lika dumt om än att spannmål är mera oundgängligt än guld. Det är emellertid också sant det kan uppstå spekulativ efterfrågan på guld och att detta i mindre utsträckning gäller spannmål.

Det är vidare sant att guld kan ligga inlåst i ett valv som säkerhet för kredittransaktioner, men om ett spannmålslager är belånat eller sålt i förskott är spannmål också inblandat i en kredittransaktion. Visst kan guld köpas i spekulativt syfte, men vad hindrar en spekulant som tror på stigande spannmålspriser från att köpa en spannmålslager?

Warren Buffett är alltså förmodligen inte så smart som han måhända förleds att tro på grund av sina enorma framgångar i finansvärlden, men han lär också någon gång ha medgett att han inte begriper sig på makroekonomi och visst är det så.


Comments:
Just nu laser jag en bok som recencerades i Economist nyligen: Portfolios of the Poor. Den handlar om hur varldens fattiga klarar sitt cash flow. Synnerligen intressant och tankevackande eftersom det galler i nagon man for majoriteten av varldens befolkning idag men ocksa relevant for storre delen av var egen ekonomiska historia fore organiserat bankvasende. Troligen ocksa intressant for dig eftersom det exempelvis forekommer exempel pa nar det ar rationellt for en individ att lana till 36 procents ranta for att kopa guld och grava ner. Rekommenderas starkt.
/Johanna
 
Jaha, jag får försöka få tag på boken. Tyvärr krånglar blogspot för tillfället och därför syns det inte på bloggen att en kommentar hade inkommit.

Hur hög en viss ränta i verkligheten är beror på hur hög inflationen är.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?