lördag, juni 06, 2009

 

Något om värdepapperiserat guld i Tyskland

En sak som kan ge en liten fingervisning om guldets värdepapperisering, som jag tror än en av de förutsättningar som måste vara uppfylld för att guldet skall återta sin naturliga roll som finansvärldens obestridlige monark, är en eftersökning av de värdepapper som har nominellt värde i guld på den i internet förefintliga katalogiseringen av de värdepappper som handlas i Tyskland.

Gör så här. Skriv in följande adress i adressfältet.

http://zertifikate.onvista.de/suche/vergleich.html

När ni kommit så långt måste ni fylla i några uppgifter.

I fältet för basiswert skriver ni "Gold".

I fältet för Zertifikate-Typ skriver ni "alle".

I fältet för Emittent skriver ni "alle".

I fältet för Fälligkeit skriver ni "bitte wählen".

I fältet för währungsgesichert skriver ni "nein".

Då jag gjorde denna sökning visade det sig att det fanns 1743 börshandlade värdepapper med nominellt värde i guld. Detta kan hänga samman med att försäljning av dylika värdepapper, om jag förstått saken rätt, efter tolv månader är befriade från reavinstskatt. Det hänger troligen också samman med att tyskarna inte har samma förtroende för euron som de hade för d-marken och euron är tvivelsutan en betydligt sämre valuta än d-marken var.

Summan av mitt resonemang är att det tycks finnas indicier på att tyskarna inte ser euron som en fullgod värdebevarare. Förmågan att bevara värden är en valutas kärnegenskap som möjliggör de övriga funktionerna; det vill säga att fungera som värdemätare och betalningsmedel. Därför gissar jag att euron med tiden också kommer att upphöra att fungera som värdemätare och betalningsmedel och att samma sak gäller åtminstone alla pappersvalutor som är sämre än euron; det vill säga alla utom möjligen yen och schweizerfranc.

Guldet håller på att göra comeback.

Uppdatering den 9 juni 2009: Idag har antalet träffar ökat till 1.787. Guldets comeback tycks alltså vara verklighet.

Uppdatering den 10 augusti 2009: Idag uppgår antalet träffar till 1.828. Guldets popularitet tycks alltså hålla i sig.

Uppdatering den 17 november 2009: Idag uppgår antalet träffar till 2.541. Guldets popularitet tycks alltså hålla i sig.

Uppdatering den 27 november 2009: Idag uppgår antalet träffar till 2.648. Guldets popularitet tycks alltså hålla i sig.

Uppdatering den 12 december 2009: Idag uppgår antalet träffar till 2.737. Guldets popularitet tycks alltså hålla i sig.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?