lördag, juni 13, 2009

 

Nej, de sålde lats

I Svenska Dagbladet står idag att läsa att Lettlands centralbank sålt euro för att sänka värdet på lats. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3063707.svd

Detta stämmer inte. Om en centralbank försöker hålla den egna valutan i en "växlingskurskorridor" gentemot en främmande valuta blir följden att man säljer inhemsk valuta/köper främmande när den egna valutan är stark och säljer främmande valuta/köper inhemsk när den egna valutan är svag.

Således begränsas förmågan att upprätthålla en hög växlingskurs på den egna valutan av valutareservens omfattning, medan det inte finns någon yttre begränsning för en centralbank som vill hålla ned värdet på den inhemska valutan. Den egna penningmängden kan man ju utöka genom att trycka sedlar.

Vad som har skett i Lettland är att valutan först varit under stark press nedåt, men att centralbanken agerat enligt regelboken, höjt styrräntorna och med hjälp av den väl tilltagna valutareserven återköpt inhemsk valuta.

Detta har varit så framgångsrikt att marknadsnoteringen för den egna valutan skjutit i höjden och tvingat centralbanken att intervenera genom att sälja inhemsk valuta/köpa euro för att hejda den egna valutan från att stiga över den nivå inom vilken den egna valutan enligt den fastslagna växlingskursregimen har att röra sig.

Detta betyder alltså att centralbanken har köpt euro.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?