måndag, juni 08, 2009

 

Rykande färskt Big Mac-index från Riga

För tillfället kostar en Big Mac 1,60 lats i Riga och det har den gjort sedan momsen höjdes vid årsskiftet. 1,60 lats motsvarar cirka €2,28 och det är ett gott stycke billigare än i Tyskland som är eurozonens "kärnland". Den färskaste uppgiften från Frankfurt, vilken jag har tillgänglig, är att där en Big Mac kostar €3,19. Således är lats i förhållande till euron solitt undervärderad och detta talar starkt emot en devalvering.

Å andra sidan är lats den avgjort högst värderade baltiska valutan. I Estland kostar en Big Mac 32,- estniska kronor och i Litauen 6,90 litas. 32,- estniska kronor motsvarar €2,05 och 6,90 litas €2,-. Jag gissar att deflationen i Lettland kommer att driva ned det lettiska priset till en nivå som gör lats lika lågt som eller lägre värderad än litan och att först därefter nästa kapitel i detta drama kommer att skrivas.

Det är enligt min övertygelse det förhållandet att rubeln störtdykt i reala och nominella termer gentemot euron vilket satt de baltiska till euron knutna valutorna under press. Givetvis drabbas då det land vars valuta har den högsta reala växlingskursen hårdast och Big Mac-index pekar här ut Lettland. Skulle det lettiska priset till följd av den nu påbörjade deflationen falla ned till 1,40 lats är detta tillräckligt för att inte längre lats skall vara den i förhållande till rubeln mest övervärderade baltiska valutan och faller priset till 1,20 lats, utan prissänkningar i Estland och Litauen, kommer Lettland förmodligen att få se ett valutainflöde. Man kan dock tänka sig att en lettisk deflation utlöser en deflationsspiral i alla de baltiska länderna.

Detta är spännande.

Comments:
Big-Macindexet måste ju vara det mest överskattade och hypade mätverktyget för prisläget i ett land. Jag tillmäter BM-indexet lite och ingen relevans faktiskt. Har man rest utanför Europa så ser man ganska snart att MCDonalds priser ofta ligger lååångt över andra restaurangers priser på motsvarande vara/tjänst.

I höstas då jag bevistade Marocko åt jag en Big-Mac&Co till ganska exakt samma pris som i Sverige. Tvivelsutan ligger dock Marockos prisbild överlag på en helt annan nivå än Sveriges, det gäller mat, telefoni, löner, resor, möbler mm.

Samma fenomen stöter man på i flera asiatiska länder: MCdonalds=skitdyrt! En Big-Mac betingar samma pris som en tre-rätters middag med fullservice...

Nej, traditionellt sammanställda varukorgar (olja, mat, ädelmetaller, elektronik etc) är och förblir en mycket effektivare mätmetod.
 
Jaså, hur mycket kostade Big Mac-menyn i Marocko?

Ditt påstående att McDonalds är dyrt i Asien styrks alls inte av Economist's uppgifter och är Big Mac dyrt i ett land bevisar detta ingenting annat än att valutan är övervärderad utifrån Big Mac-index.

Så uppriktigt talat vet jag inte vad du vill säga angående Big Mac-index' relevans genom att hävda att Big Mac är dyr i Asien, vilket dessutom alls inte stämmer överens med Economist's statistik.

Att lönerna i ett visst land är låga är ingen garanti för att priset på en Big Mac är lågt.I Brasilien kostar en Big Mac $3,45 och i Japan $3,23. Detta beror knappast på att lönerna är lägre i Japan.

Jag bygger mitt antagande på att två valutors egentliga jämviktspunkt gentemot varandra är den växlingskurs som jämställer priset på en Big Mac på den empiriska iakttagelsen att länder som sedan länge har fasta växlingskurser gentemot varandra och dessutom har fria kapitalflöden tenderar att uppvisa en enhetlig prisnivå för Big Mac.

Jag håller på att föröka förklara varför det är så i en bok som jag håller på att skriva, men den kommer inte att bli färdig på ett bra tag.

Vad gäller de asiatiska länderna konstaterade jag efter en kontroll att det lägsta priset i Asien var det i Malaysia och det högsta det i Japan.

I Malaysia kostade en Big Mac $1,52, medan den i Japan kostade $3,23.

Som en jämförelse kostade den samtidigt $4,58 i Sverige.

Vad gäller höga respektive låga löner kostar en Big Mac i Hong Kong $1,72 och en fillipinsk $2,07. Lönerna är ojämförligt högre i Hong Kong.

Min hypotes är att skillnaderna i Big Mac-pris är ett monetärt fenomen, medan skillnader i löner avspeglar skillnader i produktivitet. Om hela världen hade guldmyntfot skulle alltså en Big Mac kosta det samma över hela jorden, medan lönerna vore lägre i de fattiga länderna och vice versa.

QED.

Ganska intressant är också att Big Mac-index pekar ut den lettiska valutan som den mest övervärderade av de baltiska och den litauiska som den minst övervärderade och att recessionen i Lettland är kraftigast och den i Litauen mildast.

Läs gärna min gamla text "Komplikationsfaktorerna" om du vill veta mer angående mina teorier varför en Big Mac inte kostar lika mycket över hela jorden trots att den borde göra det.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?