söndag, juni 28, 2009

 

Sankt Paulus utanför murarna

I Svenska Dagbladet står idag att läsa att man tror sig ha funnit reliker efter den helige aposteln Paulus. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_3132593.svd

Enligt min mening bör man i möjligaste mån använda sig av svenska namn och beteckningar. Vi säger varken Roma, Venezia, Helsinki, Haaparanta eller Köbenhavn utan istället Rom, Venedig, Helsingfors, Haparanda och Köpenhamn, men av någon aneldning har exonymer börjat falla ur modet och ett exempel på ett liknande fenomen är att basilikan Sankt Paulus utanför murarna i Svenska Dagbladet kallas Basilica di San Paolo fuori le Mura, trots att det finns en hävdvunnen och väl fungerande svensk beteckning.

Ett annat exempel på detta är att påven i svensk press ständigt kallas Benedictus XVI, trots att det finns en bra medelväg mellan latinets Benedictus och svenskans Bengt. Givetiv bör påven kallas Benedikt XVI precis som vi i svenskan talar om den helige Benedikt av Nursia och inte om den helige Benedictus av Nursia. Att kalla den nuvarande påven Benedictus XVI är dessutom inkonsekvent av det skälet att vi inte använde latinets beteckning för den föregående påven.

Varför skall vi inte tala svenska? Jag har ingenting emot utländska låneord så länge de berikar svenskan, men för en svensk är Basilica di San Paolo fuori le Mura ett exempel på helt onödig tungvrickning. Givetvis borde det ha stått basilikan Sankt Paulus utanför murarna och ingenting annat.

Vi svenskar utmärker oss i ett internationellt perspektiv genom att inte vilja använda svenska beteckningar. Alla italienare kallar givetvis påven Benedetto, fransmän honom Benoît och engelsmän honom Benedict. Jag vill alltså slå ett slag för användandet av svenska språket i så hög utsträckning som möjligt och i de fall svenska beteckningar saknas, men exempelvis danska eller tyska finns kan vi med fördel använda oss av lätt försvenskade varianter av dessa då danskan och tyskan står svenskan nära. Därför säger jag Lemberg istället för Lvov och Strassburg istället för Strasbourg. Jag föredrar också Warsau framför Warszawa.

Comments:
Haller med, har alltid tyckt att han skall kallas Bengt XVI. Det later valdigt trevligt pa nagot vis.
 
Nej, jag skrev att jag tycker att man borde använda svenskans högtidligaste form, nämligen Benedikt.

Benedictus är latin, medan Benkt/Bengt är alltför vardagliga för att passa en påve. Således bör man använda sig av den gyllene medelvägen Benedikt och ingenting annat.

Ett annat exempel är att vi vad gäller föregående påve inte använde varken latinets Ioannes eller det mera vardagliga Johan. Istället använde vi den högtidligaste svenska formen som är Johannes.

Ibland sammanfaller dock den högtidligaste svenska varianten med latinet och då får det bli Petrus och Paulus, om än vi faktiskt omtalar den helige aposteln Petrus som Sankte Per.

Pius är väl ett exempel där det mig veterligen endast finns en enda variant.

Vill man försöka sig på att vara litet lustig/elak kan man kalla påven B 16, eftersom detta är en beteckning för en volvomotor. Jag tycker dock att man skall vara försiktig med att göra sig lustig på en heretikers bekostnad då jag befarar att detta kan förhindra heretikernas omvändelse till den enda katolska och apostoliska tron.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?