torsdag, juni 04, 2009

 

Tänkbar konspiration

Idag står att läsa om att det är svårt att uppbringa eurosedlar i Lettland. Ryktena om en förestående devalvering florerar och i syfte att skydda sig mot en sådan köper befolkningen enligt uppgift på sig euro. Jag har bara i år varit i Lettland två gånger och känner till landet bättre än de flesta svenskar och har själv hört och sett många inflations- och devalveringsrädda letter som hamstrar guld.

Läs mer på följande länk.

http://www.e24.se/makro/varlden/artikel_1366835.e24

Jag misstänker starkt att Sveriges Riksbank och Lettlands penningvärdesvårdande myndigheter spelar under täcket och att även herr finansminister Borg är invecklad i denna sammansvärjning. Vad är det man försöker uppnå?

Jo, genom att underblåsa ryktena om devalvering uppstår en automatisk skärpning av den lettiska penningpolitiken, vilket i sin tur får den svenska kronan att rasa gentemot den lettiska modervalutan euro. Samma sak kunde iakttas när Argentina befann sig i ett liknande scenario. Man spekulerade mot den argentinska dollarkopplingen, vilket medförde skyhöga korträntor och fallande priser i Argentina, men konstigt nog medförde de fallande priserna en stegring av modervalutans, det vill säga den amerikanska dollarn, värde i förhållande till euron.

Man vill hålla den svenska konjunkturen vid liv genom valutadepreciering och hittils tycks det som om man lyckats ganska bra, om än att jag inte är så säker på att målsättningen inte kunde ha förverkligats på ett annat och bättre sätt.

Vidare genomför man faktiskt och förmodligen medvetet en likvidering av den lettiska valutafonden. Lettland har tillräckligt stora tillgångar för att återköpa hela sedelomloppet och lettiska banker erbjuder redan idag konton denominerade i euro lika gärna som i lats. Om befolkningen konverterar bankmedel denominerade i lats till bankmedel denominerade i euro medför detta visserligen lägre ränta, men växlingskursrisken bortfaller i förhållande till euron.

Och eftersom centralbanken kan återköpa hela sedelomloppet kan man alltså tänka sig en spontan omställning från lats till euro och rent av är det detta den lettiska centralbanken vill uppnå och eftersträvar i fult samspel med Sveriges Riksbank och herr finansminister Borg. Är lats ute ur leken finns det inget att spekulera mot och det är fullt möjligt för den lettiska centralbanken att av egen kraft återköpa varenda santima.

Om den lettiska valutareserven går åt och centralbanken återköper hela sedelomloppet är detta en unik och historisk händelse. Om inte annat är detta valutadramatik på högsta nivå.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?