torsdag, juni 25, 2009

 

USA roten till det onda

I Svenska Dagbladet står idag att läsa att den amerikanska regeringen stöder den somaliska "övergångsregeringen". Denna är starkt trängd av islamistisk milis. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_3120803.svd

Saken är den att om amerikanerna lät Somalia vara så skulle det snart bli fred i Somalia. Det säger sig själv att det kostar en hel massa pengar att föra krig och Somalia är ett av världens fattigaste länder. Om det inte kommer in några pengar eller vapen till någondera parten i konflikten så kommer kriget att upphöra av det enkla skälet att man snart inte har några pengar till ammunition.

Innan USA fick för sig att Al Qaida hade utbildningsläger i Somalia, vilket är helt gripet ur luften, så var Somalia faktiskt ett ganska fredligt land kännetecknat av ekonomiska framsteg. Nu kännetecknas framförallt Mogadishu av totalt kaos och ohyggligt mänskligt lidande. Detta är USA:s fel, eftersom det utan USA:s stöd inte skulle finnas någon somalisk gruppering som hade råd att fortsätta kriget.

Etiopiens valuta har mer eller mindre kollapsat på grund av interventionen i Somalia och anledningen är med all säkerhet att man tryckt de pengar vilka krävts för att kunna fortsätta interventionen i Somalia. Detta bevisar att Etiopien inte har råd att föra krig. Om inte Etiopien har råd att föra krig i Somalia har inte rimligen de olika stridande fraktionerna i Somalia det heller.

Observera också att detta handlar om en strid mellan olika fraktioner och klaner och att den grupp som kallas Somalias övergångsregering knappast gör det med större rätt än den med vilken Hans Majestät Norton I kallade sig Förenta Staternas kejsare.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?