måndag, juni 08, 2009

 

Varning!

Det finns en blogg som kallar sig den hälsosamme ekonomisten. Det som skrivs på bloggen är dessvärre ingenting annat än rent imbecill smörja, men det skrivs på ett sådant sätt att den mindre uppmärksamme läsaren kan förledas att tro att det skrivna har tyngd.

Det finns heller ingen kommentarsfunktion, men en sådan skulle verkligen behövas för att bereda möjligheter att visa hur dumt bloggförfattaren resonerar. Bloggen har följande adress.

http://ekonomismen.blogspot.com/

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?