söndag, juli 26, 2009

 

Att bota bakfylla med mera brännvin

Idag skriver Johan Norberg en mycket förnuftig, välformulerad och intressant debattartikel i Dagens Nyheter. Läs den på följande länk.

http://www.dn.se/opinion/debatt/varldsekonomin-riskerar-att-drabbas-av-en-ny-kris-1.918217

Kortfattat är summan av Norbergs text att de åtgärder som världens politiker och centralbanker vidtar för att "lindra krisen" kan liknas vid att försöka bota baksmälla genom att hälla i sig en flaska brännvin. Norberg påpekar emellertid är att detta endast är ett sätt att skjuta problemen framför sig och att nästa dags baksmälla riskerar att bli ännu värre.

Norberg tycks alltså mena att det är bättre att genomlida en dag av ångest och huvudvärk för att låta hälsan återvända genom en hälsosam rening.

Enligt min mening är den teoretiska problematik som Johan Norberg tangerar alltför komplex för att låta sig kortfattat beskrivas. Jag lämnar den därför därhän, men enligt min mening är det alldeles felaktigt att tro att dagens kris är en deflationskris. Däremot var krisen i slutet av 1920-talet och början av 1930-talet en deflationskris. En deflationskris kännetecknas av att penningomloppet förlamas. Fördelen med inflation är att inflation gör folk mera benägna att spendera pengar, varför en deflationskris faktiskt kan korrigeras med hjälp av en medveten inflationspolitik.

Dagens kris är dock ingen sådan kris, vilket bevisas av det förhållandet att knappast något land på jordklotet uppvisar någon nämnvärd prisdeflation. Alltså beror krisen på någonting annat, men ingen tvekan råder om att den amerikanske centralbankschefen, Ben Bernanke, och nobelpristagaren Paul Krugman tycks tro att vi befinner oss i en deflationskris. Trots alla fina titlar och annat har faktiskt herrar Bernanke och Krugman helt fel.

Enligt min mening är dock Johan Norberg alltför pessimistisk. Vad vi bevittnar är nämligen de nuvarande valutasystemens dödskamp. Ett valutasystem helt frikopplat från guldet är nämligen i grunden dysfunktionellt. Således kommer det nya valutasystem som nu håller på att växa fram inte vara frikopplat från guldet. Rent av vore det bra med en hög amerikansk inflation, eftersom i så fall övergången till ett på guldets solida grund byggt valutasystem kommer att gå desto snabbare.

För att återgå till den ursprungliga analogien tror jag att levern redan har slutat att fungera och att det därför är meningslöst att försöka rädda patienten.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?