torsdag, juli 02, 2009

 

Att köpa guld

Jag konstaterar att priset på en Big Mac sedan oktober 1973 har stigit från 4,75 kronor till idag 40,- kronor och att priset under de senaste tio åren stigit från 24,- kronor till idag 40,- kronor. Macflationen rullade på fint under hela 70- och 80-talen för att ta paus under 90-talet och åter sätta fart under det senaste årtiondet.

Jag konstaterar vidare att riksbanken inte tycks se något problem i detta utan tvärsom gärna tycks se ytterligare utspädning av penningvärdet som den mirakelkur som skall förvandla stenar till bröd. Hur skall man annars tolka dagens beslut?

Vad riksbanken måhända förbiser är att vi idag till skillnad från tidigare har en helt fri guldmarknad och att den enda faktiska begränsningen, det vill säga reavinstskatten, är enkel att komma förbi om man handlar med fysiskt guld. Visst är det förenat med stora transaktionskostnader att handla med små mängder fysiskt guld, men jag tror inte att dessa är så stora att den som ser guldköpen på några års sikt har någon större anledning att befara att han inte får igen vad han gett och dessutom ett påslag för macflationen. Det är sant att man här måste väga inköpskostnaden mot det förväntade framtida försäljningspriset, men har man litet tålamod får man nog tillbaka sina pengar plus ett påslag för macflationen.

Jag betvivlar nämligen starkt att priset på guld sett över en längre tidsperiod kan stiga långsammare än priset på en Big Mac. Jag är dock osäker på i hur hög grad bankräntan kompenserar för macflationen, men idag gör den helt säkert inte det. Och jag upprepar att den som vill köpa fysiskt guld bör ta en noggrann titt på transaktionskostnaderna. Köper man en guldtacka med en vikt om 100 gram och säljer omdelbart tillbaka den har man förlorat 5,8% räknat i kronor.

Det skall bli intressant att få se hur omfattande marknaden för fysiskt guld kommer att vara om 10 år, men inget tvivel råder om att riksbankens vansinnespolitik kommer att öka intresset för guld. Dessutom kan det tänkas att i takt med att befolkningens innehav växer så kommer en privat andrahandsmarknad att växa fram med den följden att skillnaden mellan köp- och säljkurser kommer att minska.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?