onsdag, juli 22, 2009

 

De finansiella systemens stabilitet har aldrig varit hotade

Det enda möjligen hållbara argument som har framförts från riksbankens sida för att bedriva den ytterst inflatoriska politik som för tillfället bedrivs är enligt min mening hänsynen till de finansiella systemens stabilititet. Om riksbanken bedriver en deflatorisk penningpolitik kan detta medföra en våg av insolvenser och detta kan i sin tur medföra att banker går omkull.

Riksbanken skall enligt riksbankslagen ta hänsyn till de finansiella systemens stabilitet och vid sidan om hänsynen till ett fast penningvärde får riksbanken inte ta några andra hänsyn. Riksbanken får faktiskt inte bedriva någon konjunkturpolitik, men riksbanken får tumma aningen på hänsynen till det fasta penningvärdet i händelse av att de finansiella systemens stabilitet är hotade.

Mycket intressant är då att notera att Handelsbanken själv uppger sig lida skada av riksbankens aggressiva inflationspolitik och att Sverige utan vidare skulle kunna klara sig alldeles utmärkt med en enda bank. Det ligger alltså inte i någon annans intresse än de misskötta bankernas aktieägares och anställdas att medelst inflatoriska åtgärder understödja de misskötta svenska storbankerna till vilka alla utom Handelsbanken bör räknas. Handelsbanken hade istället tjänat på en deflatorisk penningpolitik, eftersom en sådan hade kunnat medföra misskötta konkurrenters insolvens och därigenom gett Handelsbanken ännu bättre förutsättningar att flytta fram positionerna. Och eftersom Sverige skulle klara sig utmärkt med en enda bank har de finansiella systemens stabilitet aldrig varit hotade.

Jag har dock helt gett upp hoppet om att vänta sig ens en antydan till sunt förnuft från riksbankens sida. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3236707.svd

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?