torsdag, juli 23, 2009

 

EU är inte svaret

Med stor sorg noterar jag att Island nu begär inträde i EU. Läs mer på följande länkar.

http://www.svd.se/nyheter/politik/euvalet2009/artikel_3247855.svd

http://www.dn.se/nyheter/varlden/island-overlamnade-sin-eu-ansokan-1.917230

Min uppfattning är att Island nu håller på att göra ett mycket stort misstag och att det verkliga problemet inte är att Island är utanför EU utan att Island har en notoriskt instabil och illikvid valuta. Det senare problemet skulle visserligen lösas om Island bleve medlem av eurozonen, men är det verkligen ett rimligt pris att betala för en stabil valuta att skänka bort sin självständighet och sina fiskevatten till en ansiktslös superbyråkrati?

Mitt svar är nej, men jag vill inte riktigt stanna där. Island borde avskaffa sin egen skämtvaluta och ersätta den med en stabil och välfungerande valuta utgiven av en trovärdig centralbank utanför EU med god historik på inflationsområdet. Jag tänker givetvis på schweizerfrancen och enligt min mening kunde de isländska myndigheterna med fördel låna upp en större summa schweizerfranc, omsätta lånet i kontanter och snabbt köpa upp samtliga sedlar och mynt utgivna av den isländska sedelbanken. Nu rådande växlingskursförhållande mellan den isländska kronan och schweizerfrancen är inte orimligt och Islands makroekonomi skulle enligt min övertygelse omedelbart förbättras påtagligt till det bättre givet att den sjuka kronan droges in.

I syfte att tillförsäkra Island en försiktig och stabil banksektor föreslår jag vidare att den isländska staten helt slopar insättningsgarantin. Schweiz klarar sig utan statlig insättningsgaranti och det är till och med så att de underliga incitament som insättningsgarantin skapar är en av den nuvarande krisens huvudorsaker. Som land inom EU blir dock Island absolut förpliktigat att upprätthålla en insättningsgaranti.

Frågan är inte om det är bra eller dåligt för Island att gå med i EU. Det är utan tvekan dåligt. Den rätta frågan är istället varför Island sannolikt kommer att gå med i EU. Svaret på frågan är enkelt. Politiker älskar EU därför att EU inte är en demokrati och därför att EU ger galna politiker en enorm makt och otroligt lockande karriär- och inkomstmöjligheter.

EU stinker från början till slut och det blir inget tredje världskrig om Island inte går med i EU.

Comments:
Det var ganska enkelspårigt att enbart se till ekonomi.

Se till andra värden som ett hållbart fiske inom EU, med Island blir detta klart mycket bätre då man kan se över kvoter tillsammans.

Se även till Islänningarnas VILJA att gå med, de har velat detta en längre tid, och den ekonomiska krisen har blivit det som fick vågskålen blan politiker att välja denna väg.

Med ytterligare ett land i Euro-samarbetet kommer denna valuta att bli än starkare, när kommer Sverige att gå med fullt ut?
Snart hoppas jag!
 
Som vanligt anför EU-anhängarna enbart blahablahej.

Om islänningarna vill gå med i EU beror det endast på att de är dumma i huvudet.

Allt utom den isländska kronan är bra på Island och vad det anbelangar är Island med i EES och Schengensystemet, varför verkligen alla skäl att gå med i EU saknas.

Island har ett väl fungerande system för att reglera åtkomsten till sina fiskevatten.

Sedan är det desutom så att fiskeintressena på Island är hårdnackade motståndare till EU så än är inte sista kapitlet skrivet i denna historia.
 
Förresten så är demokratiargumentet ett starkt argument mot EU.

EU är inte ens en tusendel så demokratiskt som Schweiz. Varför tror du att många schweiziska politiker är för EU?

Svaret är sannolikt att de inom EU inte skulle besväras av ständiga folkomröstningar utan lugnt och tryggt kunde implementera EU-direktiv angående vilka stolligheter som helst.
 
Hur demokratiskt är det att ingå i EES (och Schengensamarbetet), där Island i praktiken tvingas att tillämpa och finansiera beslut som man inte har något som helst inflytande över vid beslutsfattning?

På vilket sätt är EU odemokratiskt? Europeiska unionens råd, som representerar medlemsstaterna, lagstiftar. I överstatliga frågor krävs även Europaparlamentets, som är direkt folkvalt, godkännade. Med Lissabonfördraget kommer medbeslutanderätten att omfatta i princip alla sakpolitiska frågor på europeisk nivå.

EU har inte mer byråkrati än Sverige.
 
Som land inom EES är inte Island absolut skyldigt att implementera EU-direktiv. Norge har exempelvis vid några tillfällen gjort bruk av rätten att inte implementera EU-direktiv, men borde göra det oftare med tanke på all smörja EU-byråkraterna producerar.

Olika politiska system har olika hög grad av demokrati. Schweiz har hög grad och EU har låg grad. Att ett parlament är folkvalt är varken någon garanti för kloka beslut eller ens beslut som avspeglar folkviljan särskilt väl.

EU är givetvis en demokrati i ordets formella bemärkelse, men det är en exceptionellt indirekt form av demokrati med ett stort mått av mygel och elitstyre. Jag tror att det är just därför stödet för EU är större bland politiker än bland befolkningen.

Dessutom genomförs folkomröstningar till dess att folk röstar "rätt", men vi har exempelvis aldrig fått rösta om huruvida vi vill kvarstå i EU. Är detta uttryck för demokratiskt sinnelag?

Om man räknar med alla byråkrater som arbetar för EU direkt eller indirekt lär deras antal uppgå till 170.000, medan det i Sverige finns cirka 70.000 jordbruksföretag.

Tycker du att EU:s byråkraters samhällsnytta är lika stor som Sveriges bönders? Sveriges bönder förser Sverige med mat, medan EU:s byråkrater ständigt hittar på nya dumheter för att få dagarna att gå och skapa illussionen att de gör en verklig nytta.

Jag hoppas att islänningarna inte går på EU-bluffen och att i samband med att de röstar nej till EU vi får igång en debatt om Sveriges meningslösa medlemskap i EU.

EU är ett vuxendagis. Lyckligtvis tror jag att islänningarna kommer att rösta nej.
 
Jag tror dessutom att siffran 170.000 är en underskattning, eftersom det finns en hel del myndigheter som skulle kunna läggas ned om inte EU-regler angående än det ena, än det andra funnes.

Ju fler lagar psykopaterna i Bryssel bajsar ur sig, desto fler byråkrater måste ju svenska staten anställa för att kontrollera att x antal meningslösa blanketter har fyllts i riktigt. Så tacka för att EU inte har fler byråkrater än Sverige.

Desutom måste man ta med i beräkningen att EU framför allt ägnar sig åt jordbruksfrågor, medan svensk offentlig förvaltning spänner över ett mycket vidare område och av det skälet rimligen sysselsätter fler pappersvändare.

EU är en dyngbrunn.
 
En annan mycket intressant skillnad mellan EU:s pappersvändare och våra är att våra är föremål för allmänhetens insyn genom offentlighetsprincipen.
 
http://www.youtube.com/user/heimssyn
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?