onsdag, juli 29, 2009

 

"Experterna" har som vanligt fel

Ständigt och nästan oavbrutet skrivs i svensk press om den "undervärderade" kronan. Problemet är emellertid att kronan alls inte är undervärderad. Istället är kronan ganska ordentligt övervärderad. Läs de senaste dumheterna om den "undervärderade" kronan på följande länk.

http://www.dn.se/ekonomi/se-fram-emot-en-starkare-krona-1.919956

Låt mig visa vad jag stöder mig på när jag säger att kronan är övervärderad.

Enligt Big Mac-index finns det endast fyra valutor som är övervärderade gentemot den svenska kronan. Dessa fyra är den norska kronan, schweizerfrancen, danska kronan och den isländska kronan. Alla andra valutor är undervärderade gentemot den svenska kronan.

Det kan samtidigt vara av intresse att studera sannolika förklaringar till varför de fyra nämnda valutorna är övervärderade gentemot den svenska kronan. Vad gäller schweizerfrancen och den danska kronan menar jag att en starkt bidragande orsak kan vara att dessa valutor bör betecknas som kvalitetsvalutor.

Om man jämför prisstegringen på en Big Mac sedan 1993 i Sverige, Danmark och Schweiz ser man att priset i Sverige stigit mycket snabbare än priset i Danmark och Schweiz. I Schweiz har priset stigit från 5,70 sfr. till 6,50 sfr., eller 14,0%. I Danmark har priset stigit från 25,75 dkr. till 29,50 dkr., eller 14,6 %. I Sverige har emellertid priset stigit från 25,50 kr. till idag 39,- kronor, vilket motsvarar hela 52,9 %.

En starkt bidragande anledning till att valutamarknaden värderar en valuta högt tycks inte sällan vara att man har högt förtroende för det landets inflationsbekämpning. Växlingskurser är till icke ringa utsträckning helt enkelt kapitaliserade inflationsprognoser och en starkt bidragande anledning till att schweizerfrancen och danska kronan värderas högt är sannolikt att valutamarknaden antar att eftersom Danmark och Schweiz lyckats hålla låg inflation under en längre tid så finns det anledning att tro att man kommer att lyckas väl också i framtiden.

Eftersom emellertid Sverige har haft en väldigt hög inflation så ser man med misstänksamma ögon på den svenska kronan och antar att svenskarna sin vana trogen kommer att fortsätta inflatera kronan. Riksbankens styrräntor och de stigande bostadspriserna i Sverige talar inte emot det antagandet.

Visst finns det andra orsaker till att valutor värderas på ett visst sätt, men faktorn kapitaliserad framtida inflation är tvivelsutan en mycket viktig faktor. Vad gäller norska kronan och den isländska kronan gäller att båda är små illikvida valutor och att den norska kronan är dopad med oljedollar. Norges enorma oljeinkomster gör det möjligt för de norska myndigheterna att upprätthålla en ständigt övervärderad valuta. Dessutom har Norge sedan några år tillbaka tvivelsutan en mera trovärdig inflationsbekämpning än Sverige. Vad gäller Island är det helt enkelt så att små valutor gärna blir felvärderade av det enkla skälet att det inte krävs särskilt stora transaktioner för att växlingskursen skall komma i rörelse. Enligt min övertygelse är den isländska kronan en av de ytterst få valutor som på goda grunder kan antas falla gentemot den svenska kronan.

Jag vill samtidigt varna för missuppfattningen att rika länders valutor tenderar att vara högre värderade än fattiga länders. En brasiliansk Big Mac kostar nämligen mer än en japansk.

Därför är min prognos en euro runt 12,- kronor. Skulle nämligen en euro kosta 12,23 kronor så skulle en svensk och en tysk Big Mac kosta lika mycket, men det hör till saken att Tyskland har något lägre priser än övriga eurozonen.

Mina beräkningar grundar sig på 2009 års Big Mac-index.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?