onsdag, juli 29, 2009

 

Faran med hastighetsbegränsning

För en tid sedan inträffade en förfärlig masskrock på autobahn. Över 250 fordon lär ha varit inblandade. Läs mer på följande länk.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/250-bilar-i-rekordkrock-pa-autobahn-1.915007

Vad som inte har uppmärksammats är att olyckan inträffade på en sträcka med hastighetsbegränsning. På sträckan tillåts högst 120 km/h, vilket med tanke på vägens utbyggnadsstandard måste anses vara en mycket låg hastighetsbegränsning. Tyska trefiliga motorvägar är utan vidare världens bästa motorvägar och att begränsa högsta tillåtna hastighet på sådana vägar till 120 km/h saknar rimlig grund. På vissa svenska motorvägar, som inte ens kommer i närheten av tysk standard, tillåts faktiskt också 120 km/h.

Jag vill till och med gå så långt att jag vågar påstå att olyckan troligen inte hade inträffat om man hade förlitat sig på den traditionella tyska hastighetsbegränsningen för motorvägar; det vill säga ingen alls.

Om nämligen fri hastighet råder invaggas inte förarna i någon falsk trygghetskänsla och bilförarna blir mera medvetna om de faror som finns, vilket understundom medför lägre hastigheter och alltid uppmuntrar till ordentlig teckengivning och väl tilltagna säkerhetsavstånd. Tyskar blinkar nästan alltid vid filbyte, men det gör vi svenskar på sin höjd då vi skär ut i omkörningsfilen. Kör somliga väldigt fort blir det också väldigt uppenbart varför man alltid bör hålla väl tilltaget säkerhetsavstånd. Risken för insomningsolyckor minskar också dramatiskt. Man ger heller ingen intrycket att man utan risk kan hålla högsta tillåtna hastighet, vilket många dessvärre tycks tro.

Dessutom bildas inga klungor om olika fordon håller olika hög hastighet. Om alla fordon håller ungefär samma hastighet bildas däremot ofta klungor med otillräckligt tilltagna säkerhetsavstånd och så snart någon av någon anledning trampar på bromsen uppkommer således gärna en masskrock.

Observera dock att jag inte påstår att somliga inte körde alltför fort då olyckan inträffade. Hastigheten skall anpassas till omständigheterna och framför allt bör man alltid hålla väl tilltaget säkerhetsavstånd. Detta gäller förstås desto mer om det råder dåliga sikt- och väderleksförhållanden.

Comments:
Vettigt skrivet! Om alla förstod att man ska anpassa hastigheten efter rådande omständigheter så vore trafiken ett mycket säkrare ställe. Ibland måste man köra 40 km/h på en 90-väg och ibland kan man köra 280 km/h på en 70-väg.

Jag tycker det är vansinnigt att man förlorar körkortet av att köra 140 km/h på en tom motorväg på sommaren. Ännu mer vansinnigt är det att folk kör 90 km/h en halkig vinternatt med 10 barn i baksätet och tror att det är säkert bara för att det står 90 på skyltarna.
 
Det där med att köra 280 km/h på en 70-väg får stå för dig.

Däremot behöver inte 180-200 vara oansvarigt på en motorväg även om det oftast är det.

För övrigt håller jag med. Hastigheten skall anpassas till förhållandena och att köra 90 km/h på en 90-sträcka kan vara mycket oansvarigt.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?