fredag, juli 10, 2009

 

Inte alldeles riktigt

I Dagens Nyheter står idag att läsa att den svenska kronan aldrig tidigare varit så svag gentemot euron. Läs mer på följande länk.

http://www.dn.se/ekonomi/svenskarna-stannar-hemma-nar-kronan-faller-mot-euron-1.908679

Om man ser till den tid som förflutit sedan euron infördes i sedel- och myntform är det förmodligen sant att kronan aldrig varit svagare gentemot euron än den är nu. Om man däremot ser till den tid som förflutit sedan euron blev en giral valuta, vilket den blev i januari 1999, var kronan då faktiskt betydligt svagare än den är idag.

Man måste nämligen ta hänsyn till inflationen och priserna när man jämför två valutor med varandra, men detta förhållande förbises nästan alltid i den allmänna debatten. Vidare måste man försöka göra en så rättvis bedömning av olika länders respektive inflationstakt som möjligt. Detta förutsätter i sin tur att man i möjligaste mån bör bortse från hur konsumentprisindex påverkats av förändrade växlingskurser då ju dessa har en stark inverkan på priserna för importvaror.

Man måste alltså försöka leta efter lokalt producerade varor eller tjänster med lågt importinnehåll avsedda för försäljning på den inhemska marknaden. Bortsett från att hamburgare inte sällan innehåller importerade råvaror är faktiskt hamburgare en väldigt bra måttstock. De tillverkas ju lokalt och är avsedda för försäljning på den inhemska marknaden.

Januari 1999 kostade en tysk Big Mac 4,99 d-mark och en svensk 24,- kronor. Växlingskursen mellan den svenska kronan och d-marken uppgick då till 4,81 d-mark per krona, vilket praktiskt taget jämställde det svenska och det tyska priset. Idag kostar en svensk Big Mac 40,- kronor och en tysk 3,19 €. Den växlingskurs som skulle jämställa de nu rådande svenska och tyska priserna uppgår alltså till 12,54 kronor per euro, men eurons faktiska växlingskurs är betydligt lägre.

I själva verket är alltså kronan idag betydligt starkare än den var 1999 och detta förklarar också den nu rådande svenska lågkonjunkturen. Var därför inte förvånade om euron under det närmaste året kommer att ha stigit till en nivå överstigande 12,- kronor.

Comments:
Fantastiskt!
Om du överför ditt ekonomiska resonemang på färger, skulle du i princip kunna bevisa att svart i själva verket är vitt. Det är sådan argumentation som EMU- och EU-motståndarna älskar. Men de farliga är att mindre tänkande individer köper resonemanget utan prut.
 
Den starka kronan är en katastrof för Sverige och ett av de bästa argumenten för en anslutning till euron.

Om vi skulle bli en del av eurosystemet skulle med stor sannolikhet den svenska prisnivån falla i förhållande till den tyska och detta skulle vara en vitamininjektion för svensk ekonomi.

Vi lider av att ha en felvärderad valuta i förhållande till våra handelspartners, men om vi vore med i eurosystemet så skulle vi ha samma valuta som många av våra handelspartners och då gör det inte så mycket att också euron är felvärderad.

Valutor är i allmänhet felvärderade, men inom ett valutaområde spelar detta ingen större roll eftersom all stor del av handeln avvecklas inom valutaområdet.

Att kronan är felvärderad har ingen större betydelse för handeln inom landet och ju fler som finns i samma valutasystem desto bättre av det skälet att den förvirrade valutamarknadens nycker då inte stör handeln inom valutaområdet.

Jag tycker att föregående talares inlägg är osakligt och dumt.

Min vision är en enda världsvaluta. Den har periodiskt nummer 79.
 
Jag menade förstås en stor del av handeln.
 
Köäre Flavian.
Som världsförbättrare får du ingen högt betyg av mig.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?