lördag, juli 04, 2009

 

Konsumentvägledning

Jag råder dem av mina läsare som har nettofordringar och är riskskygga att köpa guld. Jag skulle här vilja ge en liten konsumentvägledning och tänkte närmre beröra priset per gram beroende på hur stora tackor man köper.

Jag baserar min konsumentupplysning på Tavex prislista.

1 gram - 373,00 kronor per gram
2½ gram - 326,40 kronor per gram
5 gram - 291,20 kronor per gram
10 gram - 277,20 kronor per gram
20 gram - 265,55 kronor per gram
50 gram - 248,08 kronor per gram
100 gram - 247,14 kronor per gram

Så här ser återköpskurserna ut.

1 gram - 232,00 kronor per gram
2½ gram - 232,40 kronor per gram
5 gram - 232,40 kronor per gram
10 gram - 232,40 kronor per gram
20 gram - 232,40 kronor per gram
50 gram - 233,58 kronor per gram
100 gram - 232,88 kronor per gram

Så här höga är återköpskurserna i förhållande till försäljningspriserna.

1 gram - 62,2 %
2½ gram - 71,2 %
5 gram - 79,8 %
10 gram - 83,8 %
20 gram - 87,5 %
50 gram - 94,2 %
100 gram - 94,2 %

Eftersom rimligen återköpskursen borde vara högre ju större mängder det är fråga om tolkar jag den förhållandevis höga återköpskursen för 50 grams tackor så att för tillfället stor efterfrågan råder på just denna storlek.

I övrigt tror jag att man kan säga att försäljningspriset per gram är så lågt från och med tackor med en vikt om 50 gram att dessa kan köpas utan nämnvärd risk för förlust ens i inflationsjusterade kronor givet att man köper dem på två års sikt.

Måhända säger guldmarknaden väldigt mycket om en viss valutas grad av sundhet. Ju sjukare en valuta är desto mindre riskfyllt är det att köpa guld och ju mindre tackor kan man köpa utan att riskera försluster räknat i inflationsvalutan. Att köpa aldrig så små guldtackor och betala med zimbabwe-dollar under den där tidigare pågående inflationen torde ju inte ha varit förenat med någon risk att förlora så mycket som en enda zimbabwe-dollar. Ett säkert tecken på en hyperinflation lär vara att det blir omöjligt att köpa guld om man vill betala med den valuta som håller på att upplösas och i Zimbabwe säljer sedan länge ingen guld mot zimabwedollar. Oavsett hur många triljarders triljoner man bjuder finns ingen som vill sälja så mycket som ett enda gram guld.

Ganska intressant är att det från dem som handlar med investeringsguld sägs att de enda privatpersoner som säljer guld är de som anser sig därtill nödda och tvungna. Övriga behåller sitt guld då de insett att guldets köpkraft är mycket stabil. Alltså ser vi redan idag en lätt touch av Zimbabwe.

Ta gärna en titt på den sida från vilken jag utgått. Sidan har följande adress.

http://tavex.se/index.php?main=127&productID=8

Comments:
Kommentera silver, platina och palladium
 
Jag tycker inte att dessa metaller är särskilt intressanta av det skälet att de till skillnad från investeringsguld är momsbelagda.

Kan man däremot köpa dem i en jurisdiktion där de inte belastas med moms, tull eller andra punktskatter och lagligt föra in dem i riket utan att betala några skatter eller avgifter kan de vara mycket intressanta givet att man lyckas genomföra en bra analys avseende deras relationer till guldet.

Guldet har högst likviditet. Platina lär fluktuera i förhållande till guldet i takt med industrikonjunkturen.

Jag är dock övertygad om att platina kommer att bli alltmer intressant i takt med att guldet återfår sin naturliga roll som världsvaluta. När dollarn blir irrelevant behöver man ju ett bra sätt att kunna göra en uppskattning av guldets värde och då är nog platina det bästa valet.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?